Cây nước nóng lạnh đen bình nước âm

Cây nước nóng lạnh đen bình nước âm

  • EQAXF01BXBV
  • Dễ dàng và thuận tiện với bình chứa nước âm.
  • Cung cấp nước nóng, bình thường và nước lạnh liên tục.
Giá khuyến nghị: 4.790.000 ₫

Tìm mã sản phẩm

Mã sản phẩm, gạch dưới màu xanh, được in trên bảng thông tin của sản phẩm.
Model-number

Đánh giá

Thông số kỹ thuật

Mua tại cửa hàng

    1800 5888 99