Tiìm mã sản phẩm

Mã sản phẩm, gạch dưới màu xanh, được in trên bảng thông tin của sản phẩm.
Model-number

Tìm hỗ trợ theo loại sản phẩm

Thông tin bảo hành Electrolux

Product-Warranty_sfw.jpg

Bảo hành sản phẩm

Bạn đã đăng ký thiết bị trực tuyến chưa? Nếu chưa, nhấp vào bên dưới để đăng ký miễn phí:

Tìm hiểu thêm về quy định bảo hành

Đăng ký bảo hành

Nếu bạn đã là khách hàng của Electrolux, vui lòng đăng nhập

Extended Warranty

Bảo hành sản phẩm

Bạn đã đăng ký thiết bị trực tuyến chưa? Nếu chưa, nhấp vào bên dưới để đăng ký miễn phí:

Tìm hiểu thêm về quy định bảo hành

Đăng ký bảo hành

Nếu bạn đã là khách hàng của Electrolux, vui lòng đăng nhập

Các phụ kiện và phụ tùng

Khám phá các phụ kiện và phụ tùng thay thế để giữ thiết bị của bạn luôn hoạt động tốt nhất.

Xem tất cả

Câu hỏi thường gặp về sản phẩm Electrolux

Mở rộng

Thông số kỹ thuật

Mua tại cửa hàng