Hướng dẫn sử dụng Cookie

Trong hướng dẫn này, chúng tôi dùng từ “cookies” để chỉ các tập tin cookies và các công nghệ tương tự được nêu trong Chỉ Thị EU về quyền cá nhân trong truyền thông điện tử.

 

Cookie là gì?

Cookies là các tệp chữ nhỏ chưa dữ liệu được tạo ra từ những trang web đã truy cập. Chúng được lưu trong máy tính của người truy cập để giúp họ có thể sử dụng nhiều tính năng khác.

Các trang web của chúng tôi đều dùng tập tin cookie tạm thời và cookie vĩnh viễn.

Cookie tạm thời được lưu trữ tạm thời trong bộ nhứo máy tính trong khi người xem đang truy cập trang web. Tập tin cookie này sẽ được xóa khi người dùng đóng trình duyệt web hay sau một thời gian nhất định (khi thời gian truy cập kết thúc)

Cookie vĩnh viễn sẽ nằm trong máy tính của quý khách đến khi chúng được xóa.

 

Tại sao chúng tôi sử dụng các tập tin cookie?

Chúng tôi sử dụng tập tin cookie để tìm hiểu thêm về các người truy cập tương tác với nội dung và giúp chúng tôi cải thiện kinh nghiệm khi truy cập trang web

 

Nội dung và tính năng của trang web

Chức năng chia sẻ được người truy cập sử dụng để giới thiệu trang web và thông tin của chúng tôi lên các mạng lưới xã hội như Facebook và Twitter. Các tập tin cookie lưu trữ thông tin cách người truy cập sử dụng tính năng chia sẻ- mặc dù không phải ở mức độ cá nhân- để trang web được cải thiện. Nếu quý khách không cho chấp nhận dùng cookie, sẽ không có thông tin nào được lưu.

Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp thứ ba cho một số tính năng trong trang web, ví dụ, khi quý khách truy cập vào một trang có video được gắn liền hay có các đường dẫn từ YouTube. Các video và đường dẫn này (hay bất kỳ thông tin nào từ các nhà cung cấp bên thứ ba) có thể chứa tậo cookie từ bên thứ ba và quý khách có thể tham khảo thông tin quy định về tập tin cookie của những trang web của bên thứ ba

 

Phân tích trang web

Trang web này sử dụng Google Analytics. Ở cấp độ tổng hợp, cookies lưu trữ thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web, bao gồm cả số lượng của các trang được hiển thị, địa điểm mà khách truy cập, và số lượt truy cập, để cải thiện trang web và rút ra kinh nghiệm sử dụng hiệu quả. Nếu quý khách không cho chấp nhận dùng cookie, sẽ không có thông tin nào được lưu.

 

Làm sao để xóa bỏ các tập tin cookie?

Chúng tôi không dùng cookie để lấy thông tin cá nhân của khách truy cập.

Tuy nhiên, quý khách có thể chọn xóa bỏ hoặc chặn các tập tin cookie cài đặt bởi Electrolux hay các trang web của nha cung cấp bên thứ ba bằng cách thay đổi chế độn trình duyệt – hãy xem mục “Tính năng trợ giúp” trong trình duyệt của quý khách để biết thêm chi tiết.

Xin lưu ý rằng hầu hết các trình duyệt tự động đồng ý cookie nên nếu quý khách không muốn dùng cookie thì quý khách cần tích cực xóa hoặc chặn cookie.

Để biết thêm thông tin sử dụng cookie trên trình duyệt của điện thoại và các chi tiết về cách xóa bỏ cookie, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng điện thoại của quý khách.

Tuy nhiên hãy lưu ý rằng nếu quý khách không sử dụng tập tin cookie,quý khách vẫn có thể truy cập trang web của chúng tôi nhưng một vài tính năng sẽ không hoạt đúng cách.

compare channel adviser image
Thông số kỹ thuật
    1800 5888 99