Tấm lọc HEPA12 EFH12W
Tấm lọc HEPA12 EFH12W
GIẢM GIÁ

Tấm lọc HEPA12 EFH12W

  • EFH12W
Viết đánh giá
  • Tương thích với sản phẩm: PC91-5IBM; PC91-4CR, PC91-4IG, PC91-4MG, PC91-4MGT, PC91-4RR, PC91-4RRT, PC91-5MBM, PC91-5STM, PC91-6IBM, PC91-6MB, PC91-6MBT, PC91-8STM, PC91-8STMT, PC91-ALRG1, PC91-ALRG, PC91-ALRG2, PC91-ALRGT, PC91-ANIMA, PC91-ANIMT, PC91-GREEN, PC91-H4MB, PC91-H4MG, PC91-H6STM
Kiểm tra tính tương thích với các máy hút bụi Electrolux khác

Vâng, phụ kiện này tương thích

Xin lỗi, phụ kiện này không tương thích

Xem tất cả phụ kiện Tương thích với EHD68009P.

140.000 ₫
150.000 ₫ Tiết kiệm 10.000 ₫
img
GIẢM GIÁ
Tấm lọc HEPA12 EFH12W
Viết đánh giá
Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi theo từng thị trường

Đánh giá

Thông số kỹ thuật
    1800 5888 99