/remote.jpg.ashx?urlb64=aHR0cHM6Ly93d3cuZWxlY3Ryb2x1eC5pbS9wcm9kdWN0cy9YTUxMQVJHRVJJTUFHRS9FV1M1MDJEWC1EV0VfVk5fNzAweDcwMC5wbmc&hmac=kPcgZR-Ofpw

Máy nước nóng EWS502DX-DWE

Electrolux956 002 392

Tiìm mã sản phẩm

Mã sản phẩm, gạch dưới màu xanh, được in trên bảng thông tin của sản phẩm.
Model-number

Đánh giá

Thông số kỹ thuật

Mua tại cửa hàng

    1800 588899