Sản phẩm vẫn sẽ được giao đến quý khách trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn!
Thiết bị nhà bếp
Chăm sóc trang phục
Chăm sóc nhà cửa
Quà tặng

19.990.000 ₫

 • AirDry cho hiệu suất sấy khô hiệu quả hơn 3 lần*
 • TimeManager rửa sạch như ý chỉ với 1/2 thời gian
 • XtraDry cho hiệu suất sấy khô tối đa 100%

ZB3513DB

(Trị giá 4.190.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

19.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

18.390.000 ₫

 • AirDry sấy khô hơn đến 3 lần*.
 • Chương trình Eco tiết kiệm điện và nước.
 • Giỏ phía trên điều chỉnh được cho nhiều chỗ hơn.

ZB3513DB

(Trị giá 4.190.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

18.390.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

8.490.000 ₫

 • Chương trình Eco tiết kiệm nước và năng lượng.
 • Khoá trẻ em ngăn ngừa vô tình khởi động máy.

Z1231

(Trị giá 1.890.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

8.490.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng

16.790.000 ₫

 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng WaterStream lấy nước từ bên ngoài tiện dụng.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

16.790.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng

18.290.000 ₫

 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLockAuto giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng làm đá tự động tiện lợi.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

18.290.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng

17.290.000 ₫

 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLockAuto giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng làm đá tự động tiện lợi.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

17.290.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng

16.390.000 ₫

 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLockAuto giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng làm đá tự động tiện lợi.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

16.390.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng

15.390.000 ₫

 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLockAuto giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng làm đá tự động tiện lợi.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

15.390.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng

13.790.000 ₫

 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLockAuto giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Công nghệ EvenTemp đảm bảo độ lạnh đồng đều.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

13.790.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng

13.890.000 ₫

 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng WaterStream lấy nước từ bên ngoài tiện dụng

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

13.890.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng

15.790.000 ₫

 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng WaterStream lấy nước từ bên ngoài tiện dụng.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

15.790.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng

14.790.000 ₫

 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng WaterStream lấy nước từ bên ngoài tiện dụng.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

14.790.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng

15.790.000 ₫

 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng WaterStream lấy nước từ bên ngoài tiện dụng.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

15.790.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng

13.890.000 ₫

 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng WaterStream lấy nước từ bên ngoài tiện dụng

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

13.890.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng

10.690.000 ₫

 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Ngăn đông lớn giúp lưu trữ nhiều thực phẩm hơn.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

10.690.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng

14.890.000 ₫

 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng WaterStream lấy nước từ bên ngoài tiện dụng.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

14.890.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng

14.790.000 ₫

 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLockAuto giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Công nghệ EvenTemp đảm bảo độ lạnh đồng đều.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

14.790.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng

15.790.000 ₫

 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLockAuto giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Công nghệ EvenTemp đảm bảo độ lạnh đồng đều.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

15.790.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng

12.890.000 ₫

 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng WaterStream lấy nước từ bên ngoài tiện dụng

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

12.890.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng

14.790.000 ₫

 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLockAuto giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Công nghệ EvenTemp đảm bảo độ lạnh đồng đều.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

14.790.000 ₫

Tìm hiểu thêm

11.990.000 ₫

 • TasteSealPlus tuỳ chỉnh nhiệt độ.
 • EvenTemp giảm dao động nhiệt độ.
 • TasteGuard loại bỏ 99.8% vi khuẩn*.

11.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

19.000.000 ₫

 • Tính năng kết nối các vùng nấu giúp gia tăng diện tích nấu nướng
 • Diện tích vùng nấu lớn ở cả hai bên bếp
 • Điều khiển chạm linh hoạt, chính xác

EFP6520X

(Trị giá 3.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

19.000.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

13.500.000 ₫

 • Công nghệ mới giúp nấu ăn nhanh và ngon hơn
 • Kết nối tự động với máy hút mùi
 • Nấu nướng dễ dàng và an toàn

EFT6510K

(Trị giá 3.190.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

13.500.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

14.500.000 ₫

 • Công nghệ mới giúp nấu ăn nhanh và ngon hơn
 • Kết nối tự động với máy hút mùi
 • Nấu nướng dễ dàng và an toàn

EFT6510K

(Trị giá 3.190.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

14.500.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

30.900.000 ₫

 • 9 chế độ nướng chuyên nghiệp
 • Chức năng tự động làm sạch
 • Cửa lò cách nhiệt thiết kế 4 lớp an toàn

EME3700H-A

(Trị giá 11.890.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

30.900.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng

3.290.000 ₫

 • Luồng khí nóng nhanh cho món ngon giòn hoàn hảo.
 • Điều khiển dễ dàng, đa dạng chương trình nấu.
 • Vệ sinh rổ chiên dễ dàng với máy rửa bát.

EHM3407

(Trị giá 650.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

3.290.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

22.990.000 ₫

 • SensorWash loại bỏ tới 80%* cặn chất giặt tẩy.
 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • LoadSensor đo lượng đồ giặt để tối ưu các cài đặt.

EDV805JQWA

(Trị giá 9.490.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

22.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

24.490.000 ₫

 • SensorWash phát hiện vết bẩn và điều chỉnh chu kì giặt phù hợp, loại bỏ tới 80%* cặn chất giặt tẩy.
 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • LoadSensor đo lượng đồ giặt để tối ưu các cài đặt.

EDV805JQWA

(Trị giá 9.490.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

24.490.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

21.490.000 ₫

 • SensorWash loại bỏ tới 80%* cặn chất giặt tẩy.
 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • Ứng dụng Electrolux Life chăm sóc quần áo chuyên nghiệp.

EDV805JQWA

(Trị giá 9.490.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

21.490.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

26.490.000 ₫

 • AutoDose tự động phân bổ chính xác lượng nước giặt*
 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • Làm mới áo quần nhờ hơi nước mà không cần giặt.

EDV805JQWA

(Trị giá 9.490.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

26.490.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

21.990.000 ₫

 • DelicateCare giúp tránh co rút và biến dạng.*
 • SensiCare bảo vệ áo quần khỏi sấy khô quá mức.
 • Heat Pump bảo vệ sợi vải, giảm 50% điện năng*.

E5GS1-89BM

(Trị giá 2.590.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

21.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

24.990.000 ₫

 • DelicateCare giúp tránh co rút và biến dạng.*
 • SensiCare bảo vệ áo quần khỏi sấy khô quá mức.
 • Heat Pump bảo vệ sợi vải, giảm 50% điện năng*.

E5GS1-89BM

(Trị giá 2.590.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

24.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

12.790.000 ₫

 • SensiCare bảo vệ áo quần khỏi sấy khô quá mức.
 • Lồng giặt chuyển động luân phiên, giảm nhăn 32%*.
 • ColourCare giảm phai màu tới 80%*

E5GS1-89BM

(Trị giá 2.590.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

12.790.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

14.790.000 ₫

 • SensiCare bảo vệ áo quần khỏi sấy khô quá mức.
 • Lồng giặt chuyển động luân phiên, giảm nhăn 32%*.
 • ColourCare giảm phai màu tới 80%*.

E5GS1-89BM

(Trị giá 2.590.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

14.790.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

16.490.000 ₫

 • SensorWash loại bỏ tới 80%* cặn chất giặt tẩy.
 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • Làm mới áo quần nhờ hơi nước mà không cần giặt.

PN333

(Trị giá 500.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

16.490.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

16.490.000 ₫

 • SensorWash loại bỏ tới 80%* cặn chất giặt tẩy.
 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • Làm mới áo quần nhờ hơi nước mà không cần giặt.

PN333

(Trị giá 500.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

16.490.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

17.990.000 ₫

 • SensorWash loại bỏ tới 80%* cặn chất giặt tẩy.
 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • Làm mới áo quần nhờ hơi nước mà không cần giặt.

PN333

(Trị giá 500.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

17.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

11.490.000 ₫

 • Lồng giặt chuyển động luân phiên, giảm nhăn 32%*.
 • Làm mới áo quần và giảm nhăn nhờ hơi nước*.
 • ColourCare giảm phai màu tới 80%*.

PN333

(Trị giá 500.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

11.490.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

9.990.000 ₫

 • Lồng giặt chuyển động luân phiên, giảm nhăn 32%*.
 • ColourCare giảm phai màu tới 80%*.
 • Cảm biến điều chỉnh chu kì sấy giúp giảm hao mòn.

PN333

(Trị giá 500.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

9.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

10.990.000 ₫

 • Lồng giặt chuyển động luân phiên, giảm nhăn 32%*.
 • Làm mới áo quần và giảm nhăn nhờ hơi nước*.
 • ColourCare giảm phai màu tới 80%*.

PN333

(Trị giá 500.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

10.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

22.990.000 ₫

 • SensorWash loại bỏ tới 80%* cặn chất giặt tẩy.
 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • SensiCare bảo vệ áo quần khỏi sấy khô quá mức.

PN333

(Trị giá 500.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

22.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

16.290.000 ₫

 • OKOBall tránh thất thoát, giặt sạch hơn.
 • SensiCare bảo vệ áo quần khỏi sấy khô quá mức.
 • Làm mới áo quần nhờ hơi nước mà không cần giặt.

PN333

(Trị giá 500.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

16.290.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

24.990.000 ₫

 • SensorWash loại bỏ tới 80%* cặn chất giặt tẩy.
 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • LoadSensor đo lượng đồ giặt để tối ưu các cài đặt.

PN333

(Trị giá 500.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

24.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

13.290.000 ₫

 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • Làm mới áo quần nhờ hơi nước mà không cần giặt.
 • VapourCare loại bỏ 99.9% chất dị ứng và vi khuẩn*.

PN333

(Trị giá 500.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

13.290.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

14.990.000 ₫

 • Bộ lọc 5 lớp lọc sạch tới 99.99% vi khuẩn*.
 • PureSense đo chất lượng khí và điều chỉnh bộ lọc.
 • Yên tĩnh hoàn hảo, kể cả ở tốc độ lớn nhất.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

14.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm

7.390.000 ₫

 • Bộ lọc 3 lớp lọc sạch bụi mịn và khử mùi.
 • Khe thoát khí xoắn ốc lưu thông khí sạch hiệu quả*.
 • Yên tĩnh hoàn hảo, kể cả ở tốc độ lớn nhất.

7.390.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

10.390.000 ₫

 • Bộ lọc 5 lớp lọc sạch tới 99.99% vi khuẩn*.
 • PureSense đo chất lượng khí và điều chỉnh bộ lọc.
 • Yên tĩnh hoàn hảo, kể cả ở tốc độ lớn nhất.

EFDCLN4

(Trị giá 1.800.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

10.390.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

4.290.000 ₫

 • Bộ lọc 3 lớp lọc sạch bụi mịn và khử mùi.
 • Khe thoát khí xoắn ốc lưu thông khí sạch hiệu quả*.
 • Yên tĩnh hoàn hảo, kể cả ở tốc độ lớn nhất.

EBR3416

(Trị giá 850.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

4.290.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

8.990.000 ₫

 • Sạc nam châm, di chuyển và sử dụng ngay khi cần.
 • Hút bụi tối đa*, cả khi hộp chứa bụi đầy.
 • Hút bụi yên lặng với thiết bị cầm tay 2 trong 1.

E5GS1-55DB

(Trị giá 1.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

8.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

10.990.000 ₫

 • I-Clean xả sạch và làm khô thiết bị sau khi tắt.
 • Công nghệ Inverter ổn định, êm ái và tiết kiệm.
 • I-Feel điều chỉnh nhiệt độ tự động.

Z1231

(Trị giá 1.890.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

10.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

8.990.000 ₫

 • Làm mát và thanh lọc cho không khí trong lành.
 • I-Clean xả sạch và làm khô thiết bị sau khi tắt.
 • Công nghệ Inverter ổn định, êm ái và tiết kiệm.

Z1231

(Trị giá 1.890.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

8.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

8.990.000 ₫

 • Làm mát và thanh lọc cho không khí trong lành.
 • Công nghệ Inverter ổn định, yên lặng và hiệu quả.
 • I-Feel điều chỉnh nhiệt độ tự động.

Z1231

(Trị giá 1.890.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

8.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

10.490.000 ₫

 • Làm mát và thanh lọc cho không khí trong lành.
 • I-Clean xả sạch và làm khô thiết bị sau khi tắt.
 • Công nghệ Inverter ổn định, êm ái và tiết kiệm.

EUM0500SB

(Trị giá 2.790.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

10.490.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

15.890.000 ₫

 • Làm mát và thanh lọc cho không khí trong lành.
 • Công nghệ Inverter ổn định, yên lặng và hiệu quả.
 • I-Feel điều chỉnh nhiệt độ tự động.

EUM0500SB

(Trị giá 2.790.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

15.890.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng

12.490.000 ₫

 • Đảm bảo không khí trong lành và sạch khuẩn
 • Tiết kiệm điện hiệu quả
 • Điều chỉnh dễ dàng với kết nối Wifi

EUM0500SB

(Trị giá 2.790.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

12.490.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Thiết bị nhà bếp
Chăm sóc trang phục
Chăm sóc nhà cửa
Giảm giá

42.490.000 ₫ 42.990.000 ₫

 • TasteSealFlex tối ưu bảo quản với 5 mức nhiệt độ.
 • TasteLockAuto giữ rau quả tươi ngon tới 7 ngày*.
 • TwinTech lưu giữ hương vị và kết cấu thực phẩm.

42.990.000 ₫ 42.490.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

23.390.000 ₫ 25.890.000 ₫

 • Ngăn chứa rau củ quả TasteLock giúp trái cây và rau củ quả tươi ngon suốt 7 ngày.
 • Máy làm đá tự động cung cấp đá viên hay đá bào tùy ý.

25.890.000 ₫ 23.390.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

15.390.000 ₫ 17.390.000 ₫

 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ và trái cây tươi ngon trong suốt 7 ngày.
 • Hệ thống làm lạnh 360 độ duy trì nhiệt độ ổn định, giúp thực phẩm tươi lâu hơn.

17.390.000 ₫ 15.390.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

15.090.000 ₫ 17.090.000 ₫

 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ và trái cây tươi ngon trong suốt 7 ngày.
 • Hệ thống làm lạnh 360 độ duy trì nhiệt độ ổn định, giúp thực phẩm tươi lâu hơn.

17.090.000 ₫ 15.090.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

13.290.000 ₫ 14.290.000 ₫

 • TasteLockPlus giữ rau quả tươi ngon tới 7 ngày*.
 • EvenTemp giảm dao động nhiệt độ.
 • ChillRoom tối ưu cho thịt, phô mai và đồ ăn nhẹ.

14.290.000 ₫ 13.290.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

15.590.000 ₫ 16.590.000 ₫

 • TasteLockPlus giữ rau quả tươi ngon tới 7 ngày*.
 • EvenTemp giảm dao động nhiệt độ.
 • Ngăn đông rộng rãi, lưu trữ đa dạng.

16.590.000 ₫ 15.590.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

15.390.000 ₫ 16.390.000 ₫

 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ và trái cây tươi ngon trong suốt 7 ngày.
 • Hệ thống làm lạnh 360 độ duy trì nhiệt độ ổn định, giúp thực phẩm tươi lâu hơn.

16.390.000 ₫ 15.390.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

13.490.000 ₫ 14.490.000 ₫

 • TasteLockPlus giữ rau quả tươi ngon tới 7 ngày*.
 • EvenTemp giảm dao động nhiệt độ.
 • ChillRoom tối ưu cho thịt, phô mai và đồ ăn nhẹ.

14.490.000 ₫ 13.490.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

16.890.000 ₫ 18.590.000 ₫

 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ và trái cây tươi ngon suốt 7 ngày.
 • Công nghệ làm lạnh 360 Cooling giúp duy trì nhiệt độ ổn định, đảm bảo độ tươi ngon của thực phẩm lâu hơn.

18.590.000 ₫ 16.890.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

5.242.500 ₫ 6.990.000 ₫

 • Kính dễ lau chùi giúp vệ sinh dễ dàng
 • Nấu nướng thuận tiện với mâm chia lửa chuyên nghiệp
 • Thiết kế kiềng thời trang

6.990.000 ₫ 5.242.500 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

4.492.500 ₫ 5.990.000 ₫

 • Kính dễ lau chùi giúp vệ sinh dễ dàng.
 • Nấu nướng thuận tiện với mâm chia lửa chuyên nghiệp.
 • Thiết kế kiềng thời trang.

5.990.000 ₫ 4.492.500 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

17.541.000 ₫ 19.490.000 ₫

 • Bề mặt bếp không sinh nhiệt và bảng điều khiển thông minh với chức năng khóa an toàn.
 • Điều khiển chạm và trượt với 9 mức nhiệt linh hoạt.
 • Chức năng tăng nhiệt siêu tốc Booster giúp bạn nấu ăn nhanh hơn.

19.490.000 ₫ 17.541.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

1.251.000 ₫ 1.390.000 ₫

 • Bề mặt bếp luôn nguội và trình điều khiển an toàn, không còn lo nguy cơ bị cháy bỏng.  
 • Nhiều mức nhiệt linh hoạt, đa dạng chế biến món ăn

1.390.000 ₫ 1.251.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

4.152.000 ₫ 5.190.000 ₫

 • Ngọn lửa xanh giúp nâng cao hiệu năng 
 • Thiết bị ngọn lửa an toàn giúp đảm bảo độ an toàn cao 
 • Thiết kế gọn nhẹ phù hợp nhiều kích thước khác nhau

5.190.000 ₫ 4.152.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

1.125.000 ₫ 1.250.000 ₫

 • Đĩa phẳng nướng thịt và cá đều hơn.
 • Nướng vỉ than thịt và rau củ chân thực nhất.
 • Vỉ và đĩa nướng an toàn với máy rửa chén.

1.250.000 ₫ 1.125.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

2.511.000 ₫ 2.790.000 ₫

 • Tạo ra món ăn với hương vị tuyệt vời
 • Trải nghiệm nấu ăn nhanh chóng, dễ dàng
 • Món ăn chín giòn, vàng da với chế độ Nướng

2.790.000 ₫ 2.511.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

2.871.000 ₫ 3.190.000 ₫

 • Món ăn chín giòn, vàng da với chế độ Nướng
 • Vào bếp dễ dàng và chuyên nghiệp
 • Dung tích lớn trong thiết kế nhỏ gọn

3.190.000 ₫ 2.871.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

3.771.000 ₫ 4.190.000 ₫

 • Nướng bánh và nướng thịt dễ dàng, dung tích nấu lớn
 • Món ăn chín giòn, vàng da với chế độ nướng
 • Làm bếp dễ dàng và chuyên nghiệp

4.190.000 ₫ 3.771.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

2.241.000 ₫ 2.490.000 ₫

 • Dung tích lớn trong thiết kế nhỏ gọn
 • Sẵn sàng nấu những khẩu phần lớn
 • Dễ dàng vệ sinh khoang lò

2.490.000 ₫ 2.241.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

15.741.000 ₫ 17.490.000 ₫

 • SteamBake tạo ra món bánh ngon như ở tiệm.
 • SurroundCook phân phối nhiệt cho thức ăn chín đều.
 • Pizza kết hợp nướng phía trên, nấu phía dưới.

17.490.000 ₫ 15.741.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

9.441.000 ₫ 10.490.000 ₫

 • SurroundCook phân phối nhiệt cho thức ăn chín đều.
 • Cửa lò có thể tháo rời và vệ sinh dễ dàng.
 • Thép không gỉ phong cách, chống bám vân tay.

10.490.000 ₫ 9.441.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

4.872.000 ₫ 6.090.000 ₫

 • Chiên không dầu cải tiến tốt hơn cho sức khoẻ.
 • CombiGrill kết hợp nướng và nấu bằng vi sóng.
 • Chế độ đối lưu lý tưởng cho nướng thịt và bánh.

6.090.000 ₫ 4.872.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

3.861.000 ₫ 4.290.000 ₫

 • Nấu, nướng vàng da giòn với chức năng nướng tích hợp
 • Dung tích lớn hơn trong một thiết kế nhỏ gọn
 • Thiết kế tinh tế và thời trang với màu viền nổi bật

4.290.000 ₫ 3.861.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Giảm giá

531.000 ₫ 590.000 ₫

 • Nắp mở dễ dàng, châm nước và làm sạch đơn giản.
 • Dây cắm điện được giấu gọn gàng dưới đáy ấm.
 • Dung tích 1,7L phục vụ 12 ly một lần.

590.000 ₫ 531.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

585.000 ₫ 650.000 ₫

 • Lòng nồi bằng hợp kim nhôm tráng men chống dính, dễ vệ sinh
 • Xửng hấp đi kèm tiện dụng

650.000 ₫ 585.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

2.711.500 ₫ 3.190.000 ₫

 • Chương trình cho đá nghiền và sinh tố.
 • 2 tốc độ nhồi, đa dạng mức xay.
 • Bình mang theo cầm tay, hoàn hảo khi di chuyển.

3.190.000 ₫ 2.711.500 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

1.592.000 ₫ 1.990.000 ₫

 • Chuẩn bị các món ăn ngon theo công thức nấu ăn yêu thích của bạn

1.990.000 ₫ 1.592.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Giảm giá

1.096.500 ₫ 1.290.000 ₫

 • Chương trình phù hợp cho nhiều loại vải
 • Bảo vệ quần áo với chương trình Outdoor Care
 • Mặt đế RESILLIUM™ chống dính giúp việc ủi phẳng dễ dàng

1.290.000 ₫ 1.096.500 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Giảm giá

1.521.500 ₫ 1.790.000 ₫

 • Chương trình phù hợp cho nhiều loại vải
 • Mặt đế GLISSIUM™ chống dính giúp việc ủi phẳng dễ dàng
 • Chức năng làm sạch kép giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm

1.790.000 ₫ 1.521.500 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Giảm giá

4.392.000 ₫ 5.490.000 ₫

 • Thiết kế 2 trong 1 tiện dụng
 • Đầu hút PowerPro làm sạch bóng mặt sàn
 • Bộ lọc 5 cấp giúp loại bỏ lên đến 99.9% bụi mịn >0.3µm*

5.490.000 ₫ 4.392.000 ₫

Tìm hiểu thêm

Thông số kỹ thuật

Mua tại cửa hàng

  1800 5888 99