Thiết bị nhà bếp
Chăm sóc trang phục
Chăm sóc nhà cửa
Quà tặng
 • 9 chế độ nướng chuyên nghiệp
 • Chức năng tự động làm sạch
 • Cửa lò cách nhiệt thiết kế 4 lớp an toàn

EME3700H-A

(Trị giá 11.890.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

27.889.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Tính năng kết nối các vùng nấu giúp gia tăng diện tích nấu nướng
 • Diện tích vùng nấu lớn ở cả hai bên bếp
 • Điều khiển chạm linh hoạt, chính xác

EFP6520X

(Trị giá 3.989.999 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

18.999.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Công nghệ mới giúp nấu ăn nhanh và ngon hơn
 • Kết nối tự động với máy hút mùi
 • Nấu nướng dễ dàng và an toàn

EFT6510K

(Trị giá 3.190.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

13.499.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Công nghệ mới giúp nấu ăn nhanh và ngon hơn
 • Kết nối tự động với máy hút mùi
 • Nấu nướng dễ dàng và an toàn

EFT6510K

(Trị giá 3.190.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

14.499.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng
 • Luồng khí nóng nhanh cho món ngon giòn hoàn hảo.
 • Điều khiển dễ dàng, đa dạng chương trình nấu.
 • Vệ sinh rổ chiên dễ dàng với máy rửa bát.

EHM3407

(Trị giá 649.999 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

3.289.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng
 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLockAuto giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng làm đá tự động tiện lợi.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

16.390.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng
 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLockAuto giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng làm đá tự động tiện lợi.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

15.389.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng
 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLockAuto giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng làm đá tự động tiện lợi.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

17.290.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng
 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLockAuto giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng làm đá tự động tiện lợi.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

18.290.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng
 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLockAuto giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Công nghệ EvenTemp đảm bảo độ lạnh đồng đều.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

13.790.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng
 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng WaterStream lấy nước từ bên ngoài tiện dụng

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

13.889.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng
 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng WaterStream lấy nước từ bên ngoài tiện dụng.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

15.789.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng
 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng WaterStream lấy nước từ bên ngoài tiện dụng.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

14.789.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng
 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng WaterStream lấy nước từ bên ngoài tiện dụng.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

16.789.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng
 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng WaterStream lấy nước từ bên ngoài tiện dụng.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

15.789.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng
 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng WaterStream lấy nước từ bên ngoài tiện dụng

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

13.889.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng
 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Ngăn đông lớn giúp lưu trữ nhiều thực phẩm hơn.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

10.690.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng
 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng WaterStream lấy nước từ bên ngoài tiện dụng.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

14.889.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng
 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLockAuto giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Công nghệ EvenTemp đảm bảo độ lạnh đồng đều.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

14.790.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng
 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLockAuto giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Công nghệ EvenTemp đảm bảo độ lạnh đồng đều.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

15.789.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng
 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLock giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Tính năng WaterStream lấy nước từ bên ngoài tiện dụng

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

12.889.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Quà tặng
 • Ngăn đông mềm TasteSeal giữ thực phẩm tươi ngon 7 ngày* không cần rã đông.
 • Ngăn rau TasteLockAuto giúp rau củ luôn tươi trong suốt 7 ngày.
 • Công nghệ EvenTemp đảm bảo độ lạnh đồng đều.

ZB3414AK

(Trị giá 5.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

14.790.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • AirDry cho hiệu suất sấy khô hiệu quả hơn 3 lần*
 • TimeManager rửa sạch như ý chỉ với 1/2 thời gian
 • XtraDry cho hiệu suất sấy khô tối đa 100%

ZB3513DB

(Trị giá 4.189.999 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

19.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Công nghệ mới giúp rửa bát sạch và hiệu quả
 • Tính năng chống rò rỉ và chống tràn
 • Cửa mở 30 phút trước khi kết thúc chu trình để sấy khô bằng khí tự nhiên

ZB3513DB

(Trị giá 4.189.999 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

16.889.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Chương trình Eco tiết kiệm nước và năng lượng.
 • Khoá trẻ em ngăn ngừa vô tình khởi động máy.

Z1231

(Trị giá 1.889.999 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

8.489.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • AutoDose tự động phân bổ chính xác lượng nước giặt*
 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • Làm mới áo quần nhờ hơi nước mà không cần giặt.

EDV805JQWA

(Trị giá 9.490.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

26.489.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • SensorWash loại bỏ tới 80%* cặn chất giặt tẩy.
 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • Ứng dụng Electrolux Life chăm sóc quần áo chuyên nghiệp.

EDV805JQWA

(Trị giá 9.490.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

21.490.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • SensorWash loại bỏ tới 80%* cặn chất giặt tẩy.
 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • Ứng dụng Electrolux Life chăm sóc quần áo chuyên nghiệp.

EDV805JQWA

(Trị giá 9.490.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

19.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • SensorWash phát hiện vết bẩn và điều chỉnh chu kì giặt phù hợp, loại bỏ tới 80%* cặn chất giặt tẩy.
 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • LoadSensor đo lượng đồ giặt để tối ưu các cài đặt.

EDV805JQWA

(Trị giá 9.490.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

24.490.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • SensorWash loại bỏ tới 80%* cặn chất giặt tẩy.
 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • Làm mới áo quần nhờ hơi nước mà không cần giặt.

PN333

(Trị giá 450.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

16.489.990 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • SensorWash loại bỏ tới 80%* cặn chất giặt tẩy.
 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • Làm mới áo quần nhờ hơi nước mà không cần giặt.

PN333

(Trị giá 450.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

16.489.990 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • SensorWash loại bỏ tới 80%* cặn chất giặt tẩy.
 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • Làm mới áo quần nhờ hơi nước mà không cần giặt.

PN333

(Trị giá 450.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

17.989.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Lồng giặt chuyển động luân phiên, giảm nhăn 32%*.
 • Làm mới áo quần và giảm nhăn nhờ hơi nước*.
 • ColourCare giảm phai màu tới 80%*.

PN333

(Trị giá 450.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

11.490.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Lồng giặt chuyển động luân phiên, giảm nhăn 32%*.
 • ColourCare giảm phai màu tới 80%*.
 • Cảm biến điều chỉnh chu kì sấy giúp giảm hao mòn.

PN333

(Trị giá 450.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

9.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Lồng giặt chuyển động luân phiên, giảm nhăn 32%*.
 • Làm mới áo quần và giảm nhăn nhờ hơi nước*.
 • ColourCare giảm phai màu tới 80%*.

PN333

(Trị giá 450.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

10.989.990 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Lồng giặt chuyển động luân phiên, giảm nhăn 32%*.
 • ColourCare giảm phai màu tới 80%*.
 • Cảm biến điều chỉnh chu kì sấy giúp giảm hao mòn.

PN333

(Trị giá 450.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

8.290.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • SensorWash loại bỏ tới 80%* cặn chất giặt tẩy.
 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • SensiCare bảo vệ áo quần khỏi sấy khô quá mức.

PN333

(Trị giá 450.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

22.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • OKOBall tránh thất thoát, giặt sạch hơn.
 • SensiCare bảo vệ áo quần khỏi sấy khô quá mức.
 • Làm mới áo quần nhờ hơi nước mà không cần giặt.

PN333

(Trị giá 450.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

16.290.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • SensorWash loại bỏ tới 80%* cặn chất giặt tẩy.
 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • LoadSensor đo lượng đồ giặt để tối ưu các cài đặt.

PN333

(Trị giá 450.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

24.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Ultramix giữ áo quần luôn bền màu*
 • Làm mới áo quần nhờ hơi nước mà không cần giặt.
 • VapourCare loại bỏ 99.9% chất dị ứng và vi khuẩn*.

PN333

(Trị giá 450.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

13.290.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Đầu hút PowerPro hút bụi từ khe hở tốt hơn 6 lần*.
 • Máy hút bụi 2-trong-1 vệ sinh vị trí khó tiếp cận.
 • 180° EasySteer cơ động trên mọi loại mặt sàn.

E5GS1-55DB

(Trị giá 1.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

5.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Sạc nam châm, di chuyển và sử dụng ngay khi cần.
 • Hút bụi tối đa*, cả khi hộp chứa bụi đầy.
 • Hút bụi yên lặng với thiết bị cầm tay 2 trong 1.

E5GS1-55DB

(Trị giá 1.990.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

8.989.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Bộ lọc 5 lớp lọc sạch tới 99.99% vi khuẩn*.
 • PureSense đo chất lượng khí và điều chỉnh bộ lọc.
 • Yên tĩnh hoàn hảo, kể cả ở tốc độ lớn nhất.

EFDCLN4

(Trị giá 2.250.000 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

10.390.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Làm mát và thanh lọc cho không khí trong lành.
 • Công nghệ Inverter ổn định, yên lặng và hiệu quả.
 • I-Feel điều chỉnh nhiệt độ tự động.

Z1231

(Trị giá 1.889.999 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

8.989.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • I-Clean xả sạch và làm khô thiết bị sau khi tắt.
 • Công nghệ Inverter ổn định, êm ái và tiết kiệm.
 • I-Feel điều chỉnh nhiệt độ tự động.

Z1231

(Trị giá 1.889.999 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

10.989.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Làm mát và thanh lọc cho không khí trong lành.
 • I-Clean xả sạch và làm khô thiết bị sau khi tắt.
 • Công nghệ Inverter ổn định, êm ái và tiết kiệm.

Z1231

(Trị giá 1.889.999 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

8.989.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Bộ lọc 5 lớp lọc sạch tới 99.99% vi khuẩn*.
 • PureSense đo chất lượng khí và điều chỉnh bộ lọc.
 • Yên tĩnh hoàn hảo, kể cả ở tốc độ lớn nhất.

ZB3314AK

(Trị giá 4.989.999 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

14.990.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Làm mát và thanh lọc cho không khí trong lành.
 • Công nghệ Inverter ổn định, yên lặng và hiệu quả.
 • I-Feel điều chỉnh nhiệt độ tự động.

EUM0500SB

(Trị giá 2.789.999 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

15.890.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Đảm bảo không khí trong lành và sạch khuẩn
 • Tiết kiệm điện hiệu quả
 • Điều chỉnh dễ dàng với kết nối Wifi

EUM0500SB

(Trị giá 2.789.999 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

12.489.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Làm mát và thanh lọc cho không khí trong lành.
 • I-Clean xả sạch và làm khô thiết bị sau khi tắt.
 • Công nghệ Inverter ổn định, êm ái và tiết kiệm.

EUM0500SB

(Trị giá 2.789.999 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

10.489.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Quà tặng
 • Làm mát và thanh lọc cho không khí trong lành.
 • Công nghệ Inverter ổn định, yên lặng và hiệu quả.
 • I-Feel điều chỉnh nhiệt độ tự động.

EUM0500SB

(Trị giá 2.789.999 ₫)
Quà tặng hấp dẫn

15.890.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Thiết bị nhà bếp
Chăm sóc trang phục
Chăm sóc nhà cửa
Giảm giá
 • Chương trình cho đá nghiền và sinh tố.
 • 2 tốc độ nhồi, đa dạng mức xay.
 • Bình mang theo cầm tay, hoàn hảo khi di chuyển.

3.190.000 ₫ 2.871.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

E6TB1-80CW

Máy xay sinh tố Explore 6

1.591.999 ₫ 1.989.999 ₫

 • Chuẩn bị các món ăn ngon theo công thức nấu ăn yêu thích của bạn

1.989.999 ₫ 1.591.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá
 • Món ăn chín giòn, vàng da với chế độ Nướng
 • Vào bếp dễ dàng và chuyên nghiệp
 • Dung tích lớn trong thiết kế nhỏ gọn

3.190.000 ₫ 2.871.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

EMG23DI9EBP

Lò vi sóng tích hợp nướng 23L

(1)

2.421.000 ₫ 2.690.000 ₫

 • Tạo ra món ăn với hương vị tuyệt vời
 • Trải nghiệm nấu ăn nhanh chóng, dễ dàng
 • Món ăn chín giòn, vàng da với chế độ Nướng

2.690.000 ₫ 2.421.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá
 • Nướng bánh và nướng thịt dễ dàng, dung tích nấu lớn
 • Món ăn chín giòn, vàng da với chế độ nướng
 • Làm bếp dễ dàng và chuyên nghiệp

4.189.999 ₫ 3.770.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá
 • Nấu, nướng vàng da giòn với chức năng nướng tích hợp
 • Dung tích lớn hơn trong một thiết kế nhỏ gọn
 • Thiết kế tinh tế và thời trang với màu viền nổi bật

4.190.000 ₫ 3.771.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

EMM23KI9EBP

Lò vi sóng để bàn 23L

2.240.999 ₫ 2.489.999 ₫

 • Dung tích lớn trong thiết kế nhỏ gọn
 • Sẵn sàng nấu những khẩu phần lớn
 • Dễ dàng vệ sinh khoang lò

2.489.999 ₫ 2.240.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá
 • SurroundCook phân phối nhiệt cho thức ăn chín đều.
 • Cửa lò có thể tháo rời và vệ sinh dễ dàng.
 • Thép không gỉ phong cách, chống bám vân tay.

10.490.000 ₫ 9.441.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá
 • SteamBake tạo ra món bánh ngon như ở tiệm.
 • SurroundCook phân phối nhiệt cho thức ăn chín đều.
 • Pizza kết hợp nướng phía trên, nấu phía dưới.

17.490.000 ₫ 15.741.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá
 • Lòng nồi bằng hợp kim nhôm tráng men chống dính, dễ vệ sinh
 • Xửng hấp đi kèm tiện dụng

550.000 ₫ 495.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

ETTG1-40BK

Bếp nướng điện có đế đen

(1)

1.125.000 ₫ 1.250.000 ₫

 • Đĩa phẳng nướng thịt và cá đều hơn.
 • Nướng vỉ than thịt và rau củ chân thực nhất.
 • Vỉ và đĩa nướng an toàn với máy rửa chén.

1.250.000 ₫ 1.125.000 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Giảm giá
 • Nắp mở dễ dàng, châm nước và làm sạch đơn giản.
 • Dây cắm điện được giấu gọn gàng dưới đáy ấm.
 • Dung tích 1,7L phục vụ 12 ly một lần.

589.999 ₫ 530.999 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Giảm giá
 • Chương trình phù hợp cho nhiều loại vải
 • Bảo vệ quần áo với chương trình Outdoor Care
 • Mặt đế RESILLIUM™ chống dính giúp việc ủi phẳng dễ dàng

1.789.999 ₫ 1.521.499 ₫

Tìm hiểu thêm
Mới
Giảm giá
 • Chương trình phù hợp cho nhiều loại vải
 • Mặt đế GLISSIUM™ chống dính giúp việc ủi phẳng dễ dàng
 • Chức năng làm sạch kép giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm

1.289.999 ₫ 1.096.499 ₫

Tìm hiểu thêm
Giảm giá

Z931

Máy hút bụi khô và ẩm Flexio II

(20)

2.092.499 ₫ 2.789.999 ₫

 • Máy hút bụi đa năng với ngăn chưa bụi lớn đảm bảo sức hút mạnh mẽ
 • Túi bụi lớn không cần thay thường xuyên

2.789.999 ₫ 2.092.499 ₫

Tìm hiểu thêm
Combo hấp dẫn
Tiết Kiệm 10%
Chỉ
1.331.998 ₫
1.479.998 ₫
Máy pha cà phê EasySense ECM3505 ECM3505 Máy pha cà phê EasySense ECM3505
4.6
(135 đánh giá)
 • Van chống nhỏ giọt
 • Tự động ngắt điện an toàn nếu không sử dụng sau 120 phút
 • Đĩa hâm nóng chống dính, có thể dùng với máy rửa bát
789.999 ₫
Máy nướng bánh mì E2TS1-100W E2TS1-100W Máy nướng bánh mì E2TS1-100W
 • 7 chế độ điều chỉnh độ giòn phù hợp nhu cầu.
 • Giá hâm nóng các loại bánh nướng.
 • Dây diện được giấu gọn bên dưới máy.
689.999 ₫

Thông số kỹ thuật

Mua tại cửa hàng

  1800 5888 99