Thể lệ chương trình khuyến mãi 10-13.11

Công bố:
Khách hàng trúng giải sẽ được công bố trên trang Facebook Electrolux Việt Nam.
https://www.facebook.com/electroluxvietnam vào ngày 30/11/2022.

Trao giải:
Quà tặng sẽ được chuyển phát đến khách hàng trúng giải theo địa chỉ đơn hàng trong vòng 10 ngày làm việc tiếp theo.

Khách hàng trúng giải cần cung cấp đầy đủ thông tin:
Đơn hàng, Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ, CMND hoặc CCCD (hoặc hình ảnh), để đối chiếu khi nhận giải.

Trường hợp khách hàng được chọn để nhận quà nhưng không hoàn thành đơn đặt hàng (hủy đơn hàng hoặc yêu cầu trả hàng/hoàn tiền), quà tặng sẽ được thu hồi hoặc chuyển cho khách hàng may mắn khác thỏa các điều kiện của chương trình do Electrolux chọn từ danh sách khách hàng hợp lệ.

Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều khoản và điều kiện chương trình có thể được điều chỉnh, thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Mọi tranh chấp, phát sinh liên quan đến chương trình, quyền quyết định cuối cùng thuộc về Electrolux.
Thông số kỹ thuật
    1800 5888 99