fridge-hero2.jpg

TỦ LẠNH

Giữ chọ thực phẩm của bạn tươi lâu hơn

HƯỚNG DẪN MUA TỦ LẠNH
Chọn nhu cầu của bạn

Xem tất cả bộ lọc

Thêm điều kiện
Ít điều kiện

Áp dụng bộ lọc

 • EHE6879A-BCVN

  Tủ lạnh 4 cửa 617L NutriFresh Inverter

  • Môi trường bảo quản lý tưởng dành cho tất cả các loại thực phẩm và đồ uống
  • Bảo quản thịt cá tươi cho bạn lâu hơn

   

 • EHE5220AA

  Tủ lạnh NutriFresh® Inverter FrenchDoor 491L

  • Ngăn rau củ FreshShield giữ rau củ và trái cây tươi ngon như mới đến 7 ngày
  • Chế độ làm đá tự động

 • ESE6201BG

  Tủ lạnh Side by Side 562L

  • Hệ thống làm lạnh 360 độ đảm bảo luồng khí lạnh tỏa đều giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon.
  • Hệ thống khử mùi Fresh Taste loại bỏ 99.8%* vi khuẩn gây mùi khó chịu.

 • ESE5301AG

  Tủ lạnh 2 cửa Side by Side 500L

  • Hệ thống làm lạnh 360 độ đảm bảo luồng khí lạnh tỏa đều giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon.
  • Hệ thống khử mùi Fresh Taste loại bỏ 99.8%* vi khuẩn gây mùi khó chịu.

 • EBE4502GA

  Tủ lạnh NutriFresh® Inverter Ngăn đông dưới 421L

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FreshShield Crisper giữ thực phẩm của bạn được xanh tươi lâu hơn tới 7 ngày

 • EBE4502BA

  Tủ lạnh NutriFresh® Inverter Ngăn đông dưới 421L

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FreshShield Crisper giữ thực phẩm của bạn được xanh tươi lâu hơn tới 7 ngày

 • EBE3500BG

  Tủ lạnh NutriFresh® Inverter Ngăn đông dưới 346L

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FlexStor cho phép bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh được nhiều hơn, linh hoạt hơn.

 • EBB3200MG

  Tủ lạnh NutriFresh® Inverter Ngăn đông dưới 317L

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FlexStor cho phép bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh được nhiều hơn, linh hoạt hơn.

 • EBB3200BG

  Tủ lạnh NutriFresh® Inverter Ngăn đông dưới 317L

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FlexStor cho phép bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh được nhiều hơn, linh hoạt hơn.

 • EBB3200GG

  Tủ lạnh NutriFresh® Inverter Ngăn đông dưới 317L

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FlexStor cho phép bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh được nhiều hơn, linh hoạt hơn.

 • EBB2600MG

  Tủ lạnh NutriFresh® Inverter Ngăn đông dưới 253L

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FlexStor cho phép bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh được nhiều hơn, linh hoạt hơn.

 • EBB2600BG

  Tủ lạnh NutriFresh® Inverter Ngăn đông dưới 253L

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FlexStor cho phép bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh được nhiều hơn, linh hoạt hơn.

 • EBB2802H-A

  Tủ lạnh ngăn đá dưới NutriFresh® Inverter 250L

  • Tính năng làm lạnh xoay chiều 360 Cooling giúp duy trì nhiệt độ ổn định, đảm bảo độ tươi ngon của thực phẩm
  • Ngăn đông size XL lớn hơn giúp bạn lưu trữ được nhiều thực phẩm hơn

 • EBB2802H-H

  Tủ lạnh ngăn đá dưới NutriFresh® Inverter 250L

  • Tính năng làm lạnh xoay chiều 360 Cooling giúp duy trì nhiệt độ ổn định, đảm bảo độ tươi ngon của thực phẩm
  • Ngăn đông size XL lớn hơn giúp bạn lưu trữ được nhiều thực phẩm hơn

 • EBB3400H-H

  Tủ lạnh ngăn đá dưới NutriFresh® Inverter 320L

  • Tính năng làm lạnh xoay chiều 360 Cooling giúp duy trì nhiệt độ ổn định, đảm bảo độ tươi ngon của thực phẩm
  • Ngăn đông size XL lớn hơn giúp bạn lưu trữ được nhiều thực phẩm hơn

 • ETB5702BA

  Tủ lạnh 2 chiều NutriFresh® dung tích 537 lít

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FreshShield Crisper giữ thực phẩm của bạn được xanh tươi lâu hơn tới 7 ngày

 • ETE5722GA

  Tủ lạnh 2 chiều NutriFresh® dung tích 537 lít

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng máy làm đá tự động cho bạn có đá mát lạnh chỉ trong thời gian ngắn.

 • ETB5702GA

  Tủ lạnh 2 chiều NutriFresh® dung tích 537 lít

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FreshShield Crisper giữ thực phẩm của bạn được xanh tươi lâu hơn tới 7 ngày

 • ETE5722BA

  Tủ lạnh 2 chiều NutriFresh® dung tích 537 lít

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng máy làm đá tự động cho bạn có đá mát lạnh chỉ trong thời gian ngắn.

 • ETB4602BA

  Tủ lạnh 2 chiều NutriFresh® dung tích 431 lít

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FreshShield Crisper giữ thực phẩm của bạn được xanh tươi lâu hơn tới 7 ngày

 • ETB4602GA

  Tủ lạnh 2 chiều NutriFresh® dung tích 431 lít

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FreshShield Crisper giữ thực phẩm của bạn được xanh tươi lâu hơn tới 7 ngày

 • ETE3500BG

  Tủ lạnh 2 chiều NutriFresh® dung tích 350 lít

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FlexStor cho phép bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh được nhiều hơn, linh hoạt hơn.

 • EME3500MG

  Tủ lạnh NutriFresh® Inverter 3 cửa 337L

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FlexStor cho phép bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh được nhiều hơn, linh hoạt hơn.

 • EME3500BG

  Tủ lạnh NutriFresh® Inverter 3 cửa 337L

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FlexStor cho phép bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh được nhiều hơn, linh hoạt hơn.

 • EME3500GG

  Tủ lạnh NutriFresh® Inverter 3 cửa 337L

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FlexStor cho phép bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh được nhiều hơn, linh hoạt hơn.

 • ETB3200MG

  Tủ lạnh 2 chiều NutriFresh® dung tích 320 lít

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FlexStor cho phép bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh được nhiều hơn, linh hoạt hơn.

 • ETB3200BG

  Tủ lạnh 2 chiều NutriFresh® dung tích 320 lít

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FlexStor cho phép bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh được nhiều hơn, linh hoạt hơn.

 • ETB3200GG

  Tủ lạnh 2 chiều NutriFresh® dung tích 320 lít

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FlexStor cho phép bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh được nhiều hơn, linh hoạt hơn.

 • ETB2600MG

  Tủ lạnh 2 chiều NutriFresh® dung tích 256 lít

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FlexStor cho phép bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh được nhiều hơn, linh hoạt hơn.

 • ETB2600BG

  Tủ lạnh 2 chiều NutriFresh® dung tích 256 lít

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FlexStor cho phép bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh được nhiều hơn, linh hoạt hơn.

 • ETB2300MG

  Tủ lạnh 2 chiều NutriFresh® dung tích 225 lít

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FlexStor cho phép bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh được nhiều hơn, linh hoạt hơn.

 • ETB2302BG

  Tủ lạnh 2 chiều NutriFresh® dung tích 225 lít

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FlexStor cho phép bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh được nhiều hơn, linh hoạt hơn.

 • ETB2100MG

  Tủ lạnh 2 chiều NutriFresh® dung tích 211 lít

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FlexStor cho phép bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh được nhiều hơn, linh hoạt hơn.

 • ETB2102BG

  Tủ lạnh 2 chiều NutriFresh® dung tích 211 lít

  • Chức năng làm lạnh 360 giúp duy trì nhiệt độn ổn định để giữ gìn thực phẩm được lâu hơn.
  • Chức năng FlexStor cho phép bạn có thể sắp xếp đồ trong tủ lạnh được nhiều hơn, linh hoạt hơn.

 • ETB3700H-A

  Tủ lạnh ngăn đá trên NutriFresh® Inverter 350L

  • Tính năng làm lạnh xoay chiều 360 Cooling giúp duy trì nhiệt độ ổn định, đảm bảo độ tươi ngon của thực phẩm
  • Ngăn lạnh giúp lưu trữ những món ăn nhẹ với nhiệt độ khá thấp

 • ETB3400H-A

  Tủ lạnh ngăn đá trên NutriFresh® Inverter 320L

  • Tính năng làm lạnh xoay chiều 360 Cooling giúp duy trì nhiệt độ ổn định, đảm bảo độ tươi ngon của thực phẩm
  • Ngăn lạnh giúp lưu trữ những món ăn nhẹ với nhiệt độ khá thấp

 • ETB2802H-A

  Tủ lạnh ngăn đá trên NutriFresh® Inverter 260L

  • Tính năng làm lạnh xoay chiều 360 Cooling giúp duy trì nhiệt độ ổn định, đảm bảo độ tươi ngon của thực phẩm
  • Ngăn lạnh giúp lưu trữ những món ăn nhẹ với nhiệt độ khá thấp

 • EME3700H-A

  Tủ lạnh ngăn đá trên nhiều cửa NutriFresh® Inverter 340L

  • Tính năng làm lạnh xoay chiều 360 Cooling giúp duy trì nhiệt độ ổn định, đảm bảo độ tươi ngon của thực phẩm
  • Ngăn đa năng độc đáo cho phép điều chỉnh nhiệt độ từ 3°C đến -12°C giúp lưu trữ thực phẩm đa dạng, linh hoạt

 • ETB2802H-H

  Tủ lạnh ngăn đá trên NutriFresh® Inverter  260L

  • Tính năng làm lạnh xoay chiều 360 Cooling giúp duy trì nhiệt độ ổn định, đảm bảo độ tươi ngon của thực phẩm
  • Ngăn lạnh giúp lưu trữ những món ăn nhẹ với nhiệt độ khá thấp

 • EME3700H-H

  Tủ lạnh ngăn đá trên nhiều cửa NutriFresh® Inverter 340L

  • Tính năng làm lạnh xoay chiều 360 Cooling giúp duy trì nhiệt độ ổn định, đảm bảo độ tươi ngon của thực phẩm
  • Ngăn đa năng độc đáo cho phép điều chỉnh nhiệt độ từ 3°C đến -12°C giúp lưu trữ thực phẩm đa dạng, linh hoạt

 • ETB3700H-H

  Tủ lạnh ngăn đá trên NutriFresh® Inverter 350L

  • Tính năng làm lạnh xoay chiều 360 Cooling giúp duy trì nhiệt độ ổn định, đảm bảo độ tươi ngon của thực phẩm
  • Ngăn lạnh giúp lưu trữ những món ăn nhẹ với nhiệt độ khá thấp

 • ETB3400BH

  Tủ lạnh ngăn đá trên NutriFresh® Inverter 320L

  • Tính năng làm lạnh xoay chiều 360 Cooling giúp duy trì nhiệt độ ổn định, đảm bảo độ tươi ngon của thực phẩm
  • Ngăn lạnh giúp lưu trữ những món ăn nhẹ với nhiệt độ khá thấp

Đang hiển thị
các mục

Công cụ tìm sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Mua tại cửa hàng