fridge-hero2.jpg

TỦ LẠNH

Giữ chọ thực phẩm của bạn tươi lâu hơn

HƯỚNG DẪN MUA TỦ LẠNH
Chọn nhu cầu của bạn

Xem tất cả bộ lọc

Thêm điều kiện
Ít điều kiện

Áp dụng bộ lọc

0 Tủ lạnh
 • ETB3200MG

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 2 cửa

  • Loại bỏ đến 99.8% vi khuẩn bằng hệ thống khử mùi FreshTaste

  • Tận hưởng hiệu quả tối đa với công nghệ Inverter mới nhất 

  Tươi ngon lâu hơn | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • ETB3200BG

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 2 cửa màu đen

  • Giữ trái cây và rau củ tươi lâu hơn với công nghệ MarketFresh Crisper.

  • Tận hưởng một chiếc tủ lạnh hoàn toàn không còn mùi khó chịu với hệ thống khử mùi FreshTaste của Electrolux

  Tươi ngon lâu hơn | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • EBE4502GA

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 2 cửa, ngăn đông phía dưới

  • Thực phẩm luôn tươi với công nghệ NutriFresh Inverter
  • Sắp xếp thực phẩm theo ý bạn với hệ thống ngăn kệ linh hoạt FlexStore™

  Tươi ngon lâu hơn | Tiện lợi | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • ETB5702GA

  Tủ lạnh NutiFresh Inverter 2 cửa, ngăn đông phía trên

  • Không còn quên đóng cửa tủ với hệ thống báo động cửa mở
  • Thực phẩm luôn tươi ngon với hệ thống điều chuyển không khi 360 AirCool

  Tươi ngon lâu hơn | Tiện lợi | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • ETE5722BA

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 2 cửa màu đen

  • Chứa thực phẩm hoặc hộp chứa kích thước lớn vế hệ thống ngăn kệ linh hoạt FlextStor™  & FlexSpace™ 
  • Bảo hành 10 năm*

  Tươi ngon lâu hơn | Tiện lợi | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • ETB4602GA

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 2 cửa màu vàng hồng

  • Tiết kiệm năng lượng với nhãn năng lượng 3 sao
  • Công nghệ Inverter 

  Tươi ngon lâu hơn | Tiện lợi | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • EBB3200BG

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 320L, ngăn đông phía dưới

  • Không còn vi khuẩn và mùi khó chịu với công nghệ khử mùi FreshTaste Deodorizer
  • Nhiệt độ ổn định với công nghệ điều chuyển không khí 360 AirCool

  Tươi ngon lâu hơn | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • ETB2600BG

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 2 cửa màu đen

  • Kiểm soát nhiệu độ với hệ thống luồng khí lạnh đa chiều từ Electrolux
  • Tiết kiệm điện lên đến 37% cùng công nghệ NutriFresh Inverter

  Tươi ngon lâu hơn | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • EBB3200MG

  Tủ lạnh NutiFresh Inverter 2 cửa 320L, ngăn đông dưới

  • Loại bỏ vi khuẩn và mùi hôi với hệ thống khử mùi FreshTaste.

  • Làm mát đồng đều với hệ thống tuần hoàn khí 360 AirCool.

  Tươi ngon lâu hơn | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • EBE3500BG

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 3 cửa

  • Giữ trái cây và rau củ tươi lâu hơn với công nghệ MarketFresh Crisper.

  • Tận hưởng một chiếc tủ lạnh hoàn toàn không có mùi hôi với hệ thống khử mùi FreshTaste của Electrolux.

  Tươi ngon lâu hơn | Tiện lợi | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • EBB2600MG

  Tủ lạnh NutiFresh Inverter 2 cửa 260L, ngăn đông dưới

  • Lưu trữ thực phẩm theo cách của riêng bạn với ngăn kệ linh hoạt FlexStor

  • Giữ thực phẩm luon tươi ngon trong thời gian lâu hơn với công nghệ MarketFresh Crisper.

  Tươi ngon lâu hơn | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • EBB2600BG

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 260L, ngăn đông phía dưới

  • Lưu trữ thực phẩm theo cách của riêng bạn với ngăn kệ linh hoạt FlexStor

  • Giữ thực phẩm luon tươi ngon trong thời gian lâu hơn với công nghệ MarketFresh Crisper.

  Tươi ngon lâu hơn | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • EBB3200GG

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 2 cửa 320L, ngăn đông phía dưới

  • Không còn vi khuẩn và mùi khó chịu với công nghệ khử mùi FreshTaste Deodorizer
  • Nhiệt độ ổn định với công nghệ điều chuyển không khí 360 AirCool

  Tươi ngon lâu hơn | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • EBE4502BA

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 2 cửa, ngăn đông phía dưới

  • Lưu trữ thực phẩm theo cách của riêng bạn với ngăn kệ linh hoạt FlexStor

  • Giữ thực phẩm luon tươi ngon trong thời gian lâu hơn với công nghệ MarketFresh Crisper.

  Tươi ngon lâu hơn | Tiện lợi | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • ETB5702BA

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 2 cửa màu đen

  • Không còn cửa tủ quên đóng với hệ thống báo cửa mở từ Electrolux
  • Thực phẩm luôn tươi ngon với hệ thống điều chuyển không khi 360 AirCool

  Tươi ngon lâu hơn | Tiện lợi | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • ETB4602BA

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 2 cửa màu đen

  • Tiết kiệm năng lượng với nhãn năng lượngg 3 sao
  • Công nghệ Inverter 

  Tươi ngon lâu hơn | Tiện lợi | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • ETE5722GA

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 2 cửa màu vàng hồng

  • Chứa thực phẩm hoặc hộp chứa kích thước lớn vế hệ thống ngăn kệ linh hoạt FlextStor™  & FlexSpace™ 
  • Bảo hành 10 năm*

  Tươi ngon lâu hơn | Tiện lợi | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • ETE3500BG

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 2 cửa

  • Hộp chứa kích thước với hệ thống ngăn kệ linh hoạt FlextStor™  & FlexSpace™
  • Bảo hành 10 năm*

  Tươi ngon lâu hơn | Tiện lợi | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • ETB3200GG

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 2 cửa màu vàng hồng

  • Kiểm soát nhiệu độ với hệ thống luồng khí lạnh đa chiều từ Electrolux
  • Tiết kiệm điện lên đến 37% cùng công nghệ NutriFresh Inverter

  Tươi ngon lâu hơn | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • ETB2600MG

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 2 cửa

  • Điều kiển nhiệt độ thích hợp với tính năng Dòng khí đa chiều Multi-Airflow System
  • Tận hưởng hiệu năng tiết kiệm điện lên đến 37% với công nghệ NutriFresh Inverter.

  Tươi ngon lâu hơn | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • EME3500MG

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 3 cửa

  • Loại bỏ đến 99.8% vi khuẩn bằng hệ thống khử mùi FreshTaste

  • Các chức năng được thiết kế logic, giúp việc sử dụng vô cùng đơn giản

  Tươi ngon lâu hơn | Tiện lợi | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • EME3500BG

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 3 cửa

  • Loại bỏ đến 99.8% vi khuẩn bằng hệ thống khử mùi FreshTaste.

  • Các chức năng được thiết kế logic, giúp việc sử dụng vô cùng đơn giản

  Tươi ngon lâu hơn | Tiện lợi | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • EME3500GG

  Tủ lạnh NutriFresh Inverter 3 cửa 350L

  • Tận hưởng hiệu năng tiết kiệm điện lên đến 37% với công nghệ NutriFresh Inverter.

  • Đi kèm tính năng báo động cửa giúp tiết kiệm điện năng.

  Tươi ngon lâu hơn | Tiện lợi | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng | Không gian linh hoạt

 • ESE5301AG

  Tủ lạnh Side by Side

  • Tiết kiệm năng lượng với chế độ đi du lịch
  • Dễ dàng điều khiển nhiệt độ với màn hình khoá trẻ em

  Tươi ngon lâu hơn | Tiện lợi | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng

 • ESE6201BG

  Tủ lạnh Side by Side

  • Tiết kiệm năng lượng với chế độ đi du lịch
  • Dễ dàng điều khiển nhiệt độ với màn hình khoá trẻ em

  Tươi ngon lâu hơn | Tiện lợi | Hệ thống khử mùi | Tiết kiệm năng lượng

 • EUM0900SA

  Tủ lạnh Mini 90L tích hợp với ngăn làm đá

  • Hệ thống đèn chiếu sáng bên trong tủ lạnh
  • Ngăn làm đá sử dụng gas 600 làm lạnh nhanh và thân thiện với môi trường

  Tiện lợi

Đang hiển thị
các mục

Công cụ tìm sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Mua tại cửa hàng