Sản phẩm áp dụng chương trình thẻ quà tặng


Điều hòa ESV18CRR-C2 Điều hòa Inverter 18000 BTU PuerAir 500 cho phòng rộng tới 29m2
Điều hòa ESV18CRR-C3 Điều hòa Inverter 18000 BTU PuerAir 500 cho phòng rộng tới 29m2
Điều hòa ESV09CRR-C7 Điều hòa Inverter 9000 BTU PuerAir 500 cho phòng rộng tới 14m2
Điều hòa ESV09CRS-B2 Máy điều hòa Inverter dòng Vita cao cấp mới 1HP
Điều hòa ESV09CRR-C6 Máy điều hòa Inverter dòng Vita mới 1HP
Điều hòa ESV12CRR-C2 Máy điều hòa Inverter dòng Vita 1.5HP
Điều hòa ESV09CRO-A1 Máy điều hòa Inverter tiết kiệm điện 1HP - Trắng vàng
Máy giặt cửa trước EWF8025DGWA Máy giặt 8kg UltimateCare 300
Máy giặt cửa trước EWF8025CQWA Máy giặt 8kg UltimateCare 500 - Bạc
Máy giặt cửa trước EWF8025BQWA Máy giặt 8kg UltimateCare 500 - Cửa Chrome
Máy giặt cửa trước EWF8025CQSA Máy giặt 8kg UltimateCare 500 - Cửa trắng
Máy giặt cửa trước EWF8025EQWA Máy giặt 8kg UltimateCare 500 - Trắng
Máy giặt cửa trước EWF8024BDWA Máy giặt 8kg UltimateCare 700 - Trắng
Máy giặt cửa trước EWF9025BQSA Máy giặt 9kg UltimateCare 500 - Bạc
Máy giặt cửa trước EWF9025BQWA Máy giặt 9kg UltimateCare 500 - Trắng
Máy giặt cửa trước EWF9024BDWA Máy giặt 9kg UltimateCare 700 - UltraMix
Máy giặt cửa trước EWF1024BDWA Máy giặt cửa trước 10kg UltimateCare 700
Máy giặt cửa trước EWF1042BDWA Máy giặt cửa trước 10kg UltimateCare 800
Máy giặt cửa trước EWF1023BEWA Máy giặt cửa trước 10kg UltimateCare 900
Máy giặt cửa trước EWF1141AEWA Máy giặt cửa trước 11kg UltimateCare 900
Máy giặt cửa trước EWF1142BESA Máy giặt cửa trước 11kg UltimateCare 900
Máy giặt cửa trước EWF1142BEWA Máy giặt cửa trước 11kg UltimateCare 900
Máy giặt cửa trước EWF9523ADSA Máy giặt cửa trước 9.5kg UltimateCare 800
Máy giặt cửa trước EWF9024BDWB Máy giặt cửa trước 9kg UltimateCare 700
Máy giặt cửa trước EWF9024ADSA Máy giặt cửa trước 9kg UltimateCare 700
Máy giặt cửa trước EWF9023BDWA Máy giặt cửa trước 9kg UltimateCare 800
Máy giặt cửa trước EWF9523BDWA Máy giặt cửa trước 9kg UltimateCare 800
Máy giặt cửa trước EWF1141SESA Máy giặt cửa trước 11kg UltimateCare 900
Máy giặt cửa trước EWF1023BESA Máy giặt cửa trước 10kg UltimateCare 900
Máy sấy EDV705HQWA Máy sấy thông hơi 7kg UltimateCare 500
Máy sấy EDV805JQWA Máy sấy thông hơi 8kg UltimateCare 500
Máy sấy EDS805KQWA Máy sấy thông hơi 8kg UltimateCare 500
Máy sấy EDV805JQSA Máy sấy thông hơi 8kg UltimateCare 500
Máy sấy EDS805KQSA Máy sấy thông hơi 8kg UltimateCare 500
Máy sấy EDH803BEWA Máy sấy bơm nhiệt Heat Pump 8kg UltimateCare 800
Máy sấy EDC704GEWA Máy sấy ngưng tụ 7kg UltimateCare 700
Máy sấy EDC804CEWA Máy sấy ngưng tụ 8kg UltimateCare 700
Máy sấy EDH903BEWA Máy sấy bơm nhiệt Heat Pump 9kg UltimateCare 800
Tủ lạnh EME3700H-H Tủ lạnh 3 cửa 337L
Tủ lạnh EHE6879A-B Tủ lạnh cửa Pháp 617L
Tủ lạnh ETB2502J-A Tủ lạnh ngăn đá trên NutriFresh® Inverter 225L - Bạc
Tủ lạnh ETB2502J-H Tủ lạnh ngăn đá trên NutriFresh® Inverter 225L - Đen
Tủ lạnh ETB2802J-A Tủ lạnh ngăn đá trên NutriFresh® Inverter 256L - Bạc
Tủ lạnh ETB2802J-H Tủ lạnh ngăn đá trên NutriFresh® Inverter 256L - Đen
Tủ lạnh EBE4500B-H Tủ lạnh ngăn đông phía dưới 421L
Tủ lạnh EBE4500B-G Tủ lạnh ngăn đông phía dưới 421L
Tủ lạnh ETB4600B-G Tủ lạnh ngăn đông trên 431L
Tủ lạnh ETE5720B-G Tủ lạnh ngăn đông trên NutriFresh® Inverter 537L
Tủ lạnh EHE5224B-A Tủ lạnh NutriFresh® Inverter 491L với thiết kế cửa kiểu Pháp
Tủ lạnh ETB4600B-H Tủ lạnh NutriFresh® Inverter Ngăn đông phía trên 431L
Tủ lạnh ETB5400B-H Tủ lạnh NutriFresh® Inverter Ngăn đông phía trên 503L
Tủ lạnh ETB5400B-G Tủ lạnh NutriFresh® Inverter Ngăn đông phía trên 503L
Tủ lạnh EBB2802H-A Tủ lạnh ngăn đá dưới NutriFresh® Inverter 250L
Tủ lạnh ETB3400J-H Tủ lạnh ngăn đá trên NutriFresh® Inverter 350L - TasteSeal - Đen
Tủ lạnh ETB3700J-A Tủ lạnh ngăn đá trên NutriFresh® Inverter 350L - TasteSeal - Bạc
Tủ lạnh EBB3400H-H Tủ lạnh ngăn đá dưới NutriFresh® Inverter 320L
Tủ lạnh EQE6909A-B Tủ lạnh đen 4 cửa kiểu Pháp 622L

Thông số kỹ thuật

Mua tại cửa hàng

    1800 5888 99