Winner List

Mua máy giặt ngay  
Cơ may trúng lớn

Kết quả quay số và danh sách trúng thưởng

chương trình

“Mua máy giặt ngay – cơ may trúng lớn”

(từ 27/10/2018 đến 24/12/2018)

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng đợt 1

(từ 27/10/2018 – 09/11/2018)

 

Giải vàng: 01 giải

 

 

Giải Bạc: 10 giải

 

 

Giải Đồng: 10 giải

 

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng

đợt 2 từ 10/11/2018 – 03/12/2018

(Cập nhật ngày 14/12/2018)

 

Giải vàng: 01 giải

 

 

Giải bạc: 10 giải

 

 

Giải đồng: 10 giải

 

 

 

 

Danh sách khách hàng trúng thưởng đợt 3
(từ 04/12/2018 – 24/12/2018)

 

 

Giải vàng: 01 giải

 

Giải bạc: 10 giải

 

 

Giải đồng: 10 giải

 

Thông số kỹ thuật

Mua tại cửa hàng

    1800 588899