aircond-banner-1980x500.jpg

Máy điều hoà

Chọn nhu cầu của bạn

Xem tất cả bộ lọc

Thêm điều kiện
Ít điều kiện

Áp dụng bộ lọc

 • ESV18CRO-A1

  Máy lạnh inverter 18000 BTU với Màn hình điện tử và luồng khí lạnh 3 chiều

  • Tiết kiệm điện và giảm thiểu tiếng ồn với công nghệ Inverter
  • Lọc sạch không khí và loại bỏ những vi khuẩn kích ứng với Bộ lọc HD
  • Tự cập nhật chính xác nhiệt độ không khí bằng màn hình hiển thị kỹ thuật số
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều

  Tiết kiệm năng lượng | Thoải mái | Không khí trong lành | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

 • ESV18CRO-B1

  Máy lạnh inverter 18000 BTU với Màn hình điện tử và luồng khí lạnh 3 chiều

  • Tiết kiệm điện và giảm thiểu tiếng ồn với công nghệ Inverter
  • Lọc sạch không khí và loại bỏ những vi khuẩn kích ứng với Bộ lọc HD
  • Tự cập nhật chính xác nhiệt độ không khí bằng màn hình hiển thị kỹ thuật số
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều

  Tiết kiệm năng lượng | Thoải mái | Không khí trong lành | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

 • ESV18CRO-C1

  Máy lạnh inverter 18000 BTU với X-Fan, Active Plasma

  • Tiết kiệm điện và giảm thiểu tiếng ồn với công nghệ Inverter
  • Lọc sạch không khí và loại bỏ những vi khuẩn kích ứng với Bộ lọc HD và Active Plasma
  • Loại bỏ độ ẩm và ngăn ngừa sự hình thành nấm trong không khí bằng X-Fan
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều

  Tiết kiệm năng lượng | Thoải mái | Không khí trong lành | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

 • ESV18CRO-D1

  Máy lạnh inverter 18000 BTU với X-Fan, Active Plasma và luồng khí lạnh 3 chiều

  • Tiết kiệm điện và giảm thiểu tiếng ồn với công nghệ Inverter
  • Lọc sạch không khí và loại bỏ những vi khuẩn kích ứng với Bộ lọc HD và Active Plasma
  • Loại bỏ độ ẩm và ngăn ngừa sự hình thành nấm trong không khí bằng X-Fan
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều

  Tiết kiệm năng lượng | Thoải mái | Không khí trong lành | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

 • ESV12CRO-A1

  Máy lạnh inverter 12000 BTU với Màn hình điện tử và luồng khí lạnh 3 chiều

  • Tiết kiệm điện và giảm thiểu tiếng ồn với công nghệ Inverter
  • Lọc sạch không khí và loại bỏ những vi khuẩn kích ứng với Bộ lọc HD
  • Tự cập nhật chính xác nhiệt độ không khí bằng màn hình hiển thị kỹ thuật số
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều

  Tiết kiệm năng lượng | Thoải mái | Không khí trong lành | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

 • ESV12CRO-A3

  Máy lạnh inverter 12000 BTU với Màn hình điện tử và luồng khí lạnh 3 chiều

  • Tiết kiệm điện và giảm thiểu tiếng ồn với công nghệ Inverter
  • Lọc sạch không khí và loại bỏ những vi khuẩn kích ứng với Bộ lọc HD
  • Tự cập nhật chính xác nhiệt độ không khí bằng màn hình hiển thị kỹ thuật số
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều

  Tiết kiệm năng lượng | Thoải mái | Không khí trong lành | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

 • ESV12CRO-B1

  Máy lạnh inverter 12000 BTU với Màn hình điện tử và luồng khí lạnh 3 chiều

  • Tiết kiệm điện và giảm thiểu tiếng ồn với công nghệ Inverter
  • Lọc sạch không khí và loại bỏ những vi khuẩn kích ứng với Bộ lọc HD
  • Tự cập nhật chính xác nhiệt độ không khí bằng màn hình hiển thị kỹ thuật số
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều

  Tiết kiệm năng lượng | Thoải mái | Không khí trong lành | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

 • ESV12CRO-C1

  Máy lạnh inverter 12000 BTU với X-Fan, Active Plasma

  • Tiết kiệm điện và giảm thiểu tiếng ồn với công nghệ Inverter
  • Lọc sạch không khí và loại bỏ những vi khuẩn kích ứng với Bộ lọc HD và Active Plasma
  • Loại bỏ độ ẩm và ngăn ngừa sự hình thành nấm trong không khí bằng X-Fan
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều

  Tiết kiệm năng lượng | Thoải mái | Không khí trong lành | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

 • ESV12CRO-D1

  Máy lạnh inverter 12000 BTU với X-Fan, Active Plasma và luồng khí lạnh 3 chiều

  • Tiết kiệm điện và giảm thiểu tiếng ồn với công nghệ Inverter
  • Lọc sạch không khí và loại bỏ những vi khuẩn kích ứng với Bộ lọc HD và Active Plasma
  • Loại bỏ độ ẩm và ngăn ngừa sự hình thành nấm trong không khí bằng X-Fan
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều 

  Tiết kiệm năng lượng | Không khí trong lành | Thoải mái | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

 • ESV09CRO-A1

  Máy lạnh inverter 9000 BTU với Màn hình điện tử và luồng khí lạnh 3 chiều

  • Tiết kiệm điện và giảm thiểu tiếng ồn với công nghệ Inverter
  • Lọc sạch không khí và loại bỏ những vi khuẩn kích ứng với Bộ lọc HD
  • Tự cập nhật chính xác nhiệt độ không khí bằng màn hình hiển thị kỹ thuật số
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều

  Tiết kiệm năng lượng | Thoải mái | Không khí trong lành | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

 • ESV09CRO-A3

  Máy lạnh inverter 9000 BTU với Màn hình điện tử và luồng khí lạnh 3 chiều

  • Tiết kiệm điện và giảm thiểu tiếng ồn với công nghệ Inverter
  • Lọc sạch không khí và loại bỏ những vi khuẩn kích ứng với Bộ lọc HD
  • Tự cập nhật chính xác nhiệt độ không khí bằng màn hình hiển thị kỹ thuật số
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều 

  Tiết kiệm năng lượng | Thoải mái | Không khí trong lành | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

 • ESV09CRO-B1

  Máy lạnh inverter 9000 BTU với Màn hình điện tử và luồng khí lạnh 3 chiều

  • Tiết kiệm điện và giảm thiểu tiếng ồn với công nghệ Inverter
  • Lọc sạch không khí và loại bỏ những vi khuẩn kích ứng với Bộ lọc HD
  • Tự cập nhật chính xác nhiệt độ không khí bằng màn hình hiển thị kỹ thuật số
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều

  Tiết kiệm năng lượng | Thoải mái | Không khí trong lành | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

 • ESV09CRO-C1

  Máy lạnh inverter 9000 BTU với X-Fan, Active Plasma

  • Tiết kiệm điện và giảm thiểu tiếng ồn với công nghệ Inverter
  • Lọc sạch không khí và loại bỏ những vi khuẩn kích ứng với Bộ lọc HD và Active Plasma
  • Loại bỏ độ ẩm và ngăn ngừa sự hình thành nấm trong không khí bằng X-Fan
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều

  Tiết kiệm năng lượng | Thoải mái | Không khí trong lành | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

 • ESV09CRO-D1

  Máy lạnh inverter 9000 BTU với X-Fan, Active Plasma và luồng khí lạnh 3 chiều

  • Tiết kiệm điện và giảm thiểu tiếng ồn với công nghệ Inverter
  • Lọc sạch không khí và loại bỏ những vi khuẩn kích ứng với Bộ lọc HD và Active Plasma
  • Loại bỏ độ ẩm và ngăn ngừa sự hình thành nấm trong không khí bằng X-Fan
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều

  Tiết kiệm năng lượng | Thoải mái | Không khí trong lành | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

 • ESM24CRO-A1

  Máy lạnh 24000 BTU với Bộ lọc HD 4 trong 1, Màn hình điện tử và luồng khí lạnh 3 chiều

  • Loại bỏ nấm mốc, vi khuẩn, chất gây dị ứng, vi rút và bụi bằng bộ lọc 4 trong 1 và HD
  • Tự cập nhật chính xác nhiệt độ không khí bằng màn hình hiển thị kỹ thuật số
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều

  Thoải mái | Không khí trong lành | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

 • ESM18CRO-A1

  Máy lạnh 18000 BTU với Bộ lọc HD 4 trong 1, Màn hình điện tử và luồng khí lạnh 3 chiều

  • Loại bỏ nấm mốc, vi khuẩn, chất gây dị ứng, vi rút và bụi bằng bộ lọc 4 trong 1 và HD
  • Tự cập nhật chính xác nhiệt độ không khí bằng màn hình hiển thị kỹ thuật số
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều

  Thoải mái | Không khí trong lành | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

 • ESM12CRO-A4

  Máy lạnh Rose Gold 12000 BTU với Bộ lọc HD 4 trong 1, Màn hình điện tử và luồng khí lạnh 3 chiều

  • Loại bỏ nấm mốc, vi khuẩn, chất gây dị ứng, vi rút và bụi bằng bộ lọc 4 trong 1 và HD
  • Tự cập nhật chính xác nhiệt độ không khí bằng màn hình hiển thị kỹ thuật số
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều

  Thoải mái | Không khí trong lành | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

 • ESM12CRO-A5

  Máy lạnh Rose Gold 12000 BTU với Bộ lọc HD 4 trong 1, Màn hình điện tử và luồng khí lạnh 3 chiều

  • Loại bỏ nấm mốc, vi khuẩn, chất gây dị ứng, vi rút và bụi bằng bộ lọc 4 trong 1 và HD
  • Tự cập nhật chính xác nhiệt độ không khí bằng màn hình hiển thị kỹ thuật số
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều

  Thoải mái | Không khí trong lành | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

 • ESM09CRO-A4

  Máy lạnh Rose Gold 9000 BTU với Bộ lọc HD 4 trong 1, Màn hình điện tử và luồng khí lạnh 3 chiều

  • Loại bỏ nấm mốc, vi khuẩn, chất gây dị ứng, vi rút và bụi bằng bộ lọc 4 trong 1 và HD
  • Tự cập nhật chính xác nhiệt độ không khí bằng màn hình hiển thị kỹ thuật số
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều

  Thoải mái | Không khí trong lành | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

 • ESM09CRO-A5

  Máy lạnh Rose Gold 9000 BTU với Bộ lọc HD 4 trong 1, Màn hình điện tử và luồng khí lạnh 3 chiều

  • Loại bỏ nấm mốc, vi khuẩn, chất gây dị ứng, vi rút và bụi bằng bộ lọc 4 trong 1 và HD
  • Tự cập nhật chính xác nhiệt độ không khí bằng màn hình hiển thị kỹ thuật số
  • Khí lạnh đến từng góc phòng với công nghệ Luồng khí lạnh 3 chiều

  Thoải mái | Không khí trong lành | Eco thân thiện với môi trường | Thiết kế | Thân thiện

Đang hiển thị
các mục

Công cụ tìm sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Mua tại cửa hàng