Video hướng dẫn cài đặt

Cách cài đặt ứng dụng Electrolux Life cho thiết bị của bạn (Điện thoại Android)
Cách cài đặt ứng dụng Electrolux Life cho thiết bị của bạn (Điện thoại Android)
Cách cài đặt ứng dụng Electrolux Life cho thiết bị của bạn (Điện thoại iOS)
Cách cài đặt ứng dụng Electrolux Life cho thiết bị của bạn (Điện thoại iOS)
Cách thiết lập Chế độ yêu thích
Cách thiết lập Chế độ yêu thích
Cách thiết lập Trì hoãn giặt
Cách thiết lập Trì hoãn giặt
Cách thiết lập Điều khiển từ xa
Cách thiết lập Điều khiển từ xa

Thông số kỹ thuật

Mua tại cửa hàng

    1800 588899