Bếp điện

Bộ lọcXoá hết
Facet_Hob_Typology

5 Sản phẩm Compare products: 0

EHF6232FOK

 • Vùng nấu với ba vòng nhiệt
 • Điều chỉnh thời gian nấu cho từng vùng nấu
 • Cảnh báo nhiệt dư
 • An toàn sử dụng với chức năng tự động ngắt và khóa trẻ em
Tìm hiểu thêm
Rộng 590 x Sâu 520 mm

EHET66CS

 • Vùng nấu với ba vòng nhiệt
 • Chức năng Stop+Go
 • Cảnh báo nhiệt dư
 • An toàn sử dụng với chức năng tự động ngắt và khóa trẻ em
Tìm hiểu thêm
Cao 55 x Rộng 610 x Sâu 515 mm

EHEC65BS

 • Vùng nấu với hai vòng nhiệt
 • Chức năng Stop+Go
 • Cảnh báo nhiệt dư độc lập
 • Chức năng an toàn tự động ngắt nguồn
Tìm hiểu thêm
Rộng 610 x Sâu 515 mm

EHF3320NOK

 • 9 mức công suất nấu
 • Chức năng Stop+Go
 • Chức năng hẹn giờ với cảnh báo nhiệt dư
 • Chức năng an toàn tự động ngắt nguồn và khóa trẻ em
Tìm hiểu thêm
Rộng 290 x Sâu 520 mm

EHC326BA

 • 14 mức công suất nấu chính xác
 • Chức năng Stop+Go
 • Lập trình thời gian nấu cho từng vùng nấu
 • Chức năng an toàn tự động ngắt nguồn và khóa trẻ em
Tìm hiểu thêm
Rộng 320 x Sâu 520 mm
5 Sản phẩm Compare products: 0
Trở về đầu trang