Máy giặt cửa trước

21 Sản phẩm Compare products: 0

EWF14113S

 • Công nghệ UltraMix™
 • Làm mới quần áo Vapour Refresh
 • Cảm biến tải trọng Load Sensor™
 • Công nghệ EcoInverter
 • Công nghệ giặt hơi nước - Vapour Care
Tìm hiểu thêm
Cao 850 x Rộng 600 x Sâu 669 mm

EWF14023S

 • Công nghệ UltraMix™
 • Làm mới quần áo Vapour Refresh
 • Công nghệ EcoInverter
 • Công nghệ giặt hơi nước - Vapour Care
 • Thêm quần áo
Tìm hiểu thêm
Cao 850 x Rộng 600 x Sâu 669 mm

EWF12935S

 • Công nghệ UltraMix™
 • Làm mới quần áo Vapour Refresh
 • Công nghệ EcoInverter
 • Công nghệ giặt hơi nước - Vapour Care
 • Thêm quần áo
Tìm hiểu thêm
Cao 850 x Rộng 600 x Sâu 669 mm

EWF12853S

 • Làm mới quần áo Vapour Refresh
 • Công nghệ EcoInverter
 • Công nghệ giặt hơi nước - Vapour Care
 • Thêm quần áo
 • An toàn với vải len, được chứng nhận bởi Woolmark
Tìm hiểu thêm
Cao 850 x Rộng 600 x Sâu 585 mm

EWF14113

 • Công nghệ UltraMix™
 • Làm mới quần áo Vapour Refresh
 • Cảm biến tải trọng Load Sensor™
 • Công nghệ EcoInverter
 • Công nghệ giặt hơi nước - Vapour Care
Tìm hiểu thêm
Cao 850 x Rộng 600 x Sâu 669 mm

EWF14023

 • Công nghệ UltraMix™
 • Làm mới quần áo Vapour Refresh
 • Hệ thống giặt JetSpray
 • Công nghệ EcoInverter
 • Công nghệ giặt hơi nước - Vapour Care
Tìm hiểu thêm
Cao 850 x Rộng 600 x Sâu 669 mm

EWF12933

 • Công nghệ UltraMix™
 • Làm mới quần áo Vapour Refresh
 • Hệ thống giặt JetSpray
 • Công nghệ EcoInverter
 • Công nghệ giặt hơi nước - Vapour Care
Tìm hiểu thêm
Cao 850 x Rộng 600 x Sâu 669 mm

EWF12853

 • Làm mới quần áo Vapour Refresh
 • Công nghệ EcoInverter
 • Công nghệ giặt hơi nước - Vapour Care
 • Thêm quần áo
 • An toàn với vải len, được chứng nhận bởi Woolmark
Tìm hiểu thêm
Cao 850 x Rộng 600 x Sâu 585 mm

EWF12844S

 • Công nghệ giặt hơi nước - Vapour Care
 • Bảng điều khiển IQ
 • Công nghệ EcoInverter
 • Lồng giặt HIVE hình tổ ong
 • Cửa thiết kế rộng
Tìm hiểu thêm
Cao 850 x Rộng 600 x Sâu 568 mm

EWF10844

 • Bảng điều khiển IQ
 • Ngăn chứa chất giặt tẩy linh hoạt
 • Hệ thống giặt Shower Spray
Tìm hiểu thêm
Cao 850 x Rộng 600 x Sâu 568 mm

EWF10744

 • Bảng điều khiển IQ
 • Cửa thiết kế rộng
 • Lồng giặt HIVE hình tổ ong
 • Công nghệ giặt hơi nước - Vapour Care
 • Công nghệ EcoInverter
Tìm hiểu thêm
Cao 850 x Rộng 600 x Sâu 568 mm

EWF10843

 • Chức năng quản lý thời gian Time Manager
 • Công nghệ giặt hơi nước - Vapour Care
 • Cửa thiết kế rộng
 • Cơ chế giặt phun nước ShowerSpray
 • Lồng giặt HIVE hình tổ ong
Tìm hiểu thêm
Cao 850 x Rộng 600 x Sâu 568 mm

EWF12843

 • Ngăn chứa chất giặt tẩy linh hoạt
Tìm hiểu thêm
Cao 850 x Rộng 600 x Sâu 568 mm

EWF12022

 • Chức năng quản lý thời gian Time Manager
 • Công nghệ giặt hơi nước - Vapour Care
 • Bảng điều khiển IQ
 • Cửa thiết kế rộng
 • Công nghệ EcoInverter
Tìm hiểu thêm
Cao 848 x Rộng 596 x Sâu 665 mm

EWF12832

 • Công nghệ EcoInverter
 • Chức năng quản lý thời gian Time Manager
 • Công nghệ giặt hơi nước - Vapour Care
 • Làm mới quần áo Vapour Refresh
 • Cửa thiết kế rộng
Tìm hiểu thêm
Cao 848 x Rộng 596 x Sâu 581 mm

EWF12832S

 • Chức năng giặt hơi nước
 • Cửa lồng giặt kích cỡ rộng
 • Ngăn chứa chất giặt tẩy linh hoạt
Tìm hiểu thêm
Cao 848 x Rộng 596 x Sâu 581 mm

EWF12932

 • Công nghệ EcoInverter
 • Hệ thống giặt JetSpray
 • Chức năng quản lý thời gian Time Manager
 • Công nghệ giặt hơi nước - Vapour Care
 • Làm mới quần áo Vapour Refresh
Tìm hiểu thêm
Cao 848 x Rộng 596 x Sâu 665 mm

EWF12932S

 • Công nghệ EcoInverter
 • Ngăn chứa chất giặt tẩy linh hoạt
 • Công nghệ giặt hơi nước - Vapour Care
 • Bảng điều khiển IQ
 • Lồng giặt Lily
Tìm hiểu thêm
Cao 848 x Rộng 596 x Sâu 665 mm

EWF12942

 • Công nghệ EcoInverter
 • Chức năng quản lý thời gian Time Manager
 • Công nghệ giặt hơi nước - Vapour Care
 • Cửa thiết kế rộng
 • Lồng giặt Lily và thanh nâng hình chiếc lá Leaf Lifter
Tìm hiểu thêm
Cao 848 x Rộng 596 x Sâu 665 mm

EWF14112

 • Công nghệ UltraMix™
 • Công nghệ EcoInverter
 • Cảm biến tải trọng Load Sensor™
 • Đèn trong thùng giặt
 • Công nghệ giặt hơi nước - Vapour Care
Tìm hiểu thêm
Cao 848 x Rộng 596 x Sâu 665 mm

EWF85743

 • Chức năng quản lý thời gian Time Manager
 • Công nghệ giặt hơi nước - Vapour Care
 • Cửa thiết kế rộng
 • Cơ chế giặt phun nước ShowerSpray
 • Lồng giặt HIVE hình tổ ong
Tìm hiểu thêm
Cao 850 x Rộng 600 x Sâu 568 mm
21 Sản phẩm Compare products: 0
Trở về đầu trang