Máy giặt cửa trên

7 Sản phẩm Compare products: 0

EWT1212

 • Nâng niu sợi vải
 • Không cần giặt tay trước
 • Ít tốn thời gian
 • Hiệu suất giặt cao
 • No Soaking
Tìm hiểu thêm
Cao 1070 x Rộng 665 x Sâu 665 mm

EWT754XS

 • Công nghệ Power Boots
 • Vệ sinh lồng giặt
 • Trì hoãn xã
Tìm hiểu thêm
Cao 950 x Rộng 560 x Sâu 575 mm

EWT754XW

 • Công nghệ Power Boots
 • Vệ sinh lồng giặt
 • Trì hoãn xã
Tìm hiểu thêm
Cao 950 x Rộng 560 x Sâu 575 mm

EWT854XS

 • Công nghệ Power Boots
 • Vệ sinh lồng giặt
 • Trì hoãn xã
Tìm hiểu thêm
Cao 950 x Rộng 580 x Sâu 600 mm

EWT854XW

 • Công nghệ Power Boots
 • Vệ sinh lồng giặt
 • Trì hoãn xã
Tìm hiểu thêm
Cao 950 x Rộng 580 x Sâu 600 mm

EWT903XS

 • Vắt khô tự nhiên
 • Chức năng Power Boots
 • Chương trình giặt yêu thích
Tìm hiểu thêm
Cao 950 x Rộng 580 x Sâu 600 mm

EWT903XW

 • Vắt khô tự nhiên
 • Chức năng Power Boots
 • Chương trình giặt yêu thích
Tìm hiểu thêm
Cao 950 x Rộng 580 x Sâu 600 mm
7 Sản phẩm Compare products: 0
Trở về đầu trang