Tiêu chuẩn 2 chiều

9 Sản phẩm Compare products: 0

ESM09CRD-A6

 • Phím bấm Turbo
 • Màn hình điện tử
 • Công nghệ I FEEL
 • Báo lỗi tự động
Tìm hiểu thêm
Cao 280 x Rộng 852 x Sâu 180 mm

ESM12CRD-A6

 • Phím bấm Turbo
 • Màn hình điện tử
 • Công nghệ I FEEL
 • Báo lỗi tự động
Tìm hiểu thêm
Cao 290 x Rộng 894 x Sâu 187 mm

ESM18CRD-A6

 • Phím bấm Turbo
 • Màn hình điện tử
 • Công nghệ I FEEL
 • Báo lỗi tự động
Tìm hiểu thêm
Cao 326 x Rộng 1000 x Sâu 219 mm

ESM12HRF-D1

 • Công suất: 12000BTU (1.5 HP)
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
 • Chức năng Turbo
Tìm hiểu thêm
Cao 360 x Rộng 870 x Sâu 350 mm

ESM18HRF-D1

 • Công suất: 18000BTU (2.0 HP)
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
 • Chức năng Turbo
Tìm hiểu thêm
Cao 298 x Rộng 945 x Sâu 200 mm

ESM09HRF-D2

 • Công suất: 9000BTU (1.0 HP)
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
 • Chức năng Turbo
Tìm hiểu thêm
Cao 255 x Rộng 790 x Sâu 328 mm

ESM09HRF-D4

 • Công suất: 9000BTU (1.0 HP)
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
 • Chức năng Turbo
Tìm hiểu thêm
Cao 255 x Rộng 790 x Sâu 328 mm

ESM12HRF-D4

 • Công suất: 12000BTU (1.5 HP)
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
 • Chức năng Turbo
Tìm hiểu thêm
Cao 255 x Rộng 870 x Sâu 350 mm

ESM18HRF-D4

 • Công suất: 18000BTU (2.0 HP)
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
 • Chức năng Turbo
Tìm hiểu thêm
Cao 298 x Rộng 945 x Sâu 200 mm
9 Sản phẩm Compare products: 0
Trở về đầu trang