Tiêu chuẩn 1 chiều

11 Sản phẩm Compare products: 0

ESM09CRI-A3

 • Công suất: 9000BTU (1.0 HP)
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
 • Chức năng Turbo
Tìm hiểu thêm
Cao 222 x Rộng 848 x Sâu 308 mm

ESM12CRI-A3

 • Công suất: 12000BTU (1.5 HP)
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
 • Chức năng Turbo
Tìm hiểu thêm
Cao 308 x Rộng 848 x Sâu 222 mm

ESM18CRI-A3

 • Công suất: 18000BTU (2.0 HP)
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
 • Chức năng Turbo
Tìm hiểu thêm
Cao 317 x Rộng 972 x Sâu 236 mm

ESM09CRF-D2

 • Phím bấm Turbo
 • Màn hình điện tử
 • Công nghệ I FEEL
 • Bộ lọc HD
Tìm hiểu thêm
Cao 180 x Rộng 730 x Sâu 255 mm

ESM09CRF-D3

 • Công suất: 9000BTU (1.0 HP)
 • Chế độ làm lạnh nhanh Turbo
 • Màn hình điện tử
 • Cảm ứng I Feel
 • Giúp lọc sạch không khí và loại bỏ các vi khuẩn gây kích ứng
Tìm hiểu thêm
Cao 255 x Rộng 790 x Sâu 328 mm

ESM09CRF-D4

 • Công suất: 9000BTU (1.0 HP)
 • Chế độ làm lạnh nhanh Turbo
 • Màn hình điện tử
 • Cảm ứng I Feel
 • Bộ lọc HD
Tìm hiểu thêm
Cao 255 x Rộng 790 x Sâu 328 mm

ESM09CRF-D5

 • Công suất: 9000BTU (1.0 HP)
 • Chế độ làm lạnh nhanh Turbo
 • Màn hình điện tử
 • Cảm ứng I Feel
 • Bộ lọc HD
Tìm hiểu thêm
Cao 255 x Rộng 790 x Sâu 328 mm

ESM12CRF-D1

 • Phím bấm Turbo
 • Màn hình điện tử
 • Công nghệ I FEEL
 • Bộ lọc HD
Tìm hiểu thêm
Cao 185 x Rộng 794 x Sâu 264 mm

ESM12CRF-D3

 • Công suất: 12000BTU (1.5 HP)
 • Chế độ làm lạnh nhanh Turbo
 • Màn hình điện tử
 • Cảm ứng I Feel
 • Bộ lọc HD
Tìm hiểu thêm
Cao 255 x Rộng 870 x Sâu 350 mm

ESM12CRF-D4

 • Công suất: 12000BTU (1.5 HP)
 • Chế độ làm lạnh nhanh Turbo
 • Màn hình điện tử
 • Cảm ứng I Feel
 • Bộ lọc HD
Tìm hiểu thêm
Cao 255 x Rộng 870 x Sâu 350 mm

ESM12CRF-D5

 • Công suất: 12000BTU (1.5 HP)
 • Chế độ làm lạnh nhanh Turbo
 • Màn hình điện tử
 • Cảm ứng I Feel
 • Bộ lọc HD
Tìm hiểu thêm
Cao 255 x Rộng 870 x Sâu 350 mm
11 Sản phẩm Compare products: 0
Trở về đầu trang