Inverter 1 Chiều

8 Sản phẩm Compare products: 0

ESV09CRK-A2

 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Cảm ứng I FEEL
 • Chế độ vận hành khi ngủ
 • Chế độ làm lạnh nhanh Turbo
 • Chế độ tự làm sạch
Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 715 x Sâu 285 mm

ESV12CRK-A2

 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Cảm ứng I FEEL
 • Chế độ vận hành khi ngủ
 • Chế độ làm lạnh nhanh Turbo
 • Chế độ tự làm sạch
Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 805 x Sâu 285 mm

ESV09CRK-A3

 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Cảm ứng I FEEL
 • Chế độ vận hành khi ngủ
 • Chế độ làm lạnh nhanh Turbo
 • Chế độ tự làm sạch
Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 715 x Sâu 285 mm

ESV12CRK-A3

 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Cảm ứng I FEEL
 • Chế độ vận hành khi ngủ
 • Chế độ làm lạnh nhanh Turbo
 • Chế độ tự làm sạch
Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 805 x Sâu 285 mm

ESV18CRK-A3

 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Cảm ứng I FEEL
 • Chế độ vận hành khi ngủ
 • Chế độ làm lạnh nhanh Turbo
 • Chế độ tự làm sạch
Tìm hiểu thêm
Cao 213 x Rộng 958 x Sâu 302 mm

ESV09CRK-A4

 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Cảm ứng I FEEL
 • Chế độ vận hành khi ngủ
 • Chế độ làm lạnh nhanh Turbo
 • Chế độ tự làm sạch
Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 715 x Sâu 285 mm

ESV12CRK-A4

 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Cảm ứng I FEEL
 • Chế độ vận hành khi ngủ
 • Chế độ làm lạnh nhanh Turbo
 • Chế độ tự làm sạch
Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 805 x Sâu 285 mm

ESV18CRK-A4

 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Cảm ứng I FEEL
 • Chế độ vận hành khi ngủ
 • Chế độ làm lạnh nhanh Turbo
 • Chế độ tự làm sạch
Tìm hiểu thêm
Cao 213 x Rộng 958 x Sâu 302 mm
8 Sản phẩm Compare products: 0
Trở về đầu trang