Inverter 1 chiều

13 Sản phẩm Compare products: 0

ESV09CRK-A1

 • Công suất: 9000BTU (1.0 HP)
 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Bộ Plasma năng động
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 715 x Sâu 285 mm

ESV12CRK-A1

 • Công suất: 12000BTU (1.5 HP)
 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Bộ Plasma năng động
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 805 x Sâu 285 mm

ESV18CRK-A1

 • Công suất: 18000BTU (2.0 HP)
 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Bộ Plasma năng động
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
Tìm hiểu thêm
Cao 213 x Rộng 958 x Sâu 302 mm

ESV09CRK-A2

 • Công suất: 9000BTU (1.0 HP)
 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
 • Chức năng Turbo
Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 715 x Sâu 285 mm

ESV12CRK-A2

 • Công suất: 12000BTU (1.5 HP)
 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
 • Chức năng Turbo
Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 805 x Sâu 285 mm

ESV09CRK-A3

 • Công suất: 9000BTU (1.0 HP)
 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
 • Chức năng Turbo
Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 715 x Sâu 285 mm

ESV12CRK-A3

 • Công suất: 12000BTU (1.5 HP)
 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
 • Chức năng Turbo
Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 805 x Sâu 285 mm

ESV18CRK-A3

 • Công suất: 18000BTU (2.0 HP)
 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
 • Chức năng Turbo
Tìm hiểu thêm
Cao 213 x Rộng 958 x Sâu 302 mm

ESV09CRK-A4

 • Công suất: 9000BTU (1.0 HP)
 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
 • Chức năng Turbo
Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 715 x Sâu 285 mm

ESV12CRK-A4

 • Công suất: 12000BTU (1.5 HP)
 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
 • Chức năng Turbo
Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 805 x Sâu 285 mm

ESV18CRK-A4

 • Công suất: 18000BTU (2.0 HP)
 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
 • Chức năng Turbo
Tìm hiểu thêm
Cao 213 x Rộng 958 x Sâu 302 mm

ESV09CRC-A3

 • Công suất: 9000BTU (1.0 HP)
 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
 • Chức năng Turbo
Tìm hiểu thêm
Cao 205 x Rộng 844 x Sâu 316 mm

ESV12CRC-A3

 • Công suất: 12000BTU (1.5 HP)
 • Inverter tiết kiệm điện năng
 • Chế độ ngủ
 • Công nghệ cảm ứng I FEEL
 • Chức năng Turbo
Tìm hiểu thêm
Cao 205 x Rộng 896 x Sâu 315 mm
13 Sản phẩm Compare products: 0
Trở về đầu trang