Dòng Inverter

Tận hưởng không khí mát lành, thoải mái trong nhà với điều hòa không khí của Electrolux. Dòng điều hòa không khí Inverter thân thiện với môi trường giú... Đọc thêm
Bộ lọcXoá hết
Phân loại


16 Sản phẩm Compare products: 0

ESV09HRK-A3

Tận hưởng không khí mát lạnh và trong lành mỗi ngày.

Giá tham khảo: 11,190,000 VNĐ
Xuất xứ : Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 715 x Sâu 285 mm

ESV12HRK-A3

Tận hưởng không khí mát lạnh và trong lành mỗi ngày.

Giá tham khảo: 12,490,000 VNĐ
Xuất xứ : Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 805 x Sâu 285 mm

ESV18HRK-A3

Tận hưởng không khí mát lạnh và trong lành mỗi ngày.

Giá tham khảo: 18,790,000 VNĐ
Xuất xứ : Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Cao 300 x Rộng 958 x Sâu 302 mm

ESV09CRK-A1

Tận hưởng không khí mát lạnh và trong lành mỗi ngày.

Giá tham khảo: 10,590,000 VNĐ
Xuất xứ : Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 715 x Sâu 285 mm

ESV12CRK-A1

Tận hưởng không khí mát lạnh và trong lành mỗi ngày.

Giá tham khảo: 12,590,000 VNĐ
Xuất xứ : Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 805 x Sâu 285 mm

ESV18CRK-A1

Tận hưởng không khí mát lạnh và trong lành mỗi ngày.

Giá tham khảo: 18,790,000 VNĐ
Xuất xứ : Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Cao 213 x Rộng 958 x Sâu 302 mm

ESV09CRK-A2

Tận hưởng không khí mát lạnh và trong lành mỗi ngày.

Giá tham khảo: 9,390,000 VNĐ
Xuất xứ : Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 715 x Sâu 285 mm

ESV12CRK-A2

Tận hưởng không khí mát lạnh và trong lành mỗi ngày.

Giá tham khảo: 11,890,000 VNĐ
Xuất xứ : Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 805 x Sâu 285 mm

ESV09CRK-A3

Tận hưởng không khí mát lạnh và trong lành mỗi ngày.

Giá tham khảo: 9,390,000 VNĐ
Xuất xứ : Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 715 x Sâu 285 mm

ESV12CRK-A3

Tận hưởng không khí mát lạnh và trong lành mỗi ngày.

Giá tham khảo: 11,890,000 VNĐ
Xuất xứ : Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 805 x Sâu 285 mm

ESV18CRK-A3

Tận hưởng không khí mát lạnh và trong lành mỗi ngày.

Tìm hiểu thêm
Cao 213 x Rộng 958 x Sâu 302 mm

ESV09CRK-A4

Tận hưởng không khí mát lạnh và trong lành mỗi ngày.

Giá tham khảo: 9,390,000 VNĐ
Xuất xứ : Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 715 x Sâu 285 mm

ESV12CRK-A4

Tận hưởng không khí mát lạnh và trong lành mỗi ngày.

Giá tham khảo: 11,890,000 VNĐ
Xuất xứ : Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Cao 195 x Rộng 805 x Sâu 285 mm

ESV18CRK-A4

Tận hưởng không khí mát lạnh và trong lành mỗi ngày.

Giá tham khảo: 16,590,000 VNĐ
Xuất xứ : Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Cao 213 x Rộng 958 x Sâu 302 mm

ESV09CRC-A3

Tận hưởng không khí mát lạnh và trong lành mỗi ngày.

Tìm hiểu thêm
Cao 205 x Rộng 844 x Sâu 316 mm

ESV12CRC-A3

Tận hưởng không khí mát lạnh và trong lành mỗi ngày.

Tìm hiểu thêm
Cao 205 x Rộng 896 x Sâu 315 mm
16 Sản phẩm Compare products: 0
Trở về đầu trang