Video hướng dẫn sử dụng

Tham khảo các hướng dẫn sử dụng dành cho máy giặt cửa trước Electrolux

Kéo xuống để biết thêm chi tiết

Video hướng dẫn sử dụng: Máy giặt cửa trước

Máy giặt cửa trước với màn hình cảm ứng

Lưu ý khi cho đồ vào máy giặt

Lưu ý khi cho đồ vào máy giặt

Read more

Máy giặt cửa trước với màn hình cảm ứng

Cách thêm quần áo vào ngay trong chu kỳ giặt

Cách thêm quần áo vào ngay trong chu kỳ giặt

Read more

Máy giặt cửa trước với màn hình cảm ứng

Mẹo loại bỏ vết bẩn

Mẹo loại bỏ vết bẩn

Read more

Máy giặt cửa trước với màn hình cảm ứng

Cách chăm sóc đồ mỏng

Cách chăm sóc đồ mỏng

Read more

Máy giặt cửa trước với màn hình cảm ứng

Cách chăm sóc đồ trẻ em & quần áo cho da nhạy cảm

Cách chăm sóc đồ trẻ em & quần áo cho da nhạy cảm

Read more

Máy giặt cửa trước với màn hình cảm ứng

Cách giảm thiểu là/ủi quần áo

Cách giảm thiểu là/ủi quần áo

Read more

Máy giặt cửa trước với màn hình cảm ứng

Cách chăm sóc máy giặt

Cách chăm sóc máy giặt

Read more

Máy giặt cửa trước với điều khiển núm vặn

Lưu ý khi cho đồ vào máy giặt

Lưu ý khi cho đồ vào máy giặt

Read more

Máy giặt cửa trước với điều khiển núm vặn

Cách thêm quần áo vào ngay trong chu kỳ giặt

Cách thêm quần áo vào ngay trong chu kỳ giặt

Read more

Máy giặt cửa trước với điều khiển núm vặn

Mẹo loại bỏ vết bẩn

Mẹo loại bỏ vết bẩn

Read more

Máy giặt cửa trước với điều khiển núm vặn

Cách chăm sóc đồ mỏng

Cách chăm sóc đồ mỏng

Read more

Máy giặt cửa trước với điều khiển núm vặn

Cách chăm sóc đồ trẻ em & quần áo cho da nhạy cảm

Cách chăm sóc đồ trẻ em & quần áo cho da nhạy cảm

Read more

Máy giặt cửa trước với điều khiển núm vặn

Cách giảm thiểu là/ủi quần áo

Cách giảm thiểu là/ủi quần áo

Read more

Máy giặt cửa trước với điều khiển núm vặn

Cách chăm sóc máy giặt

Cách chăm sóc máy giặt

Read more
 
Gửi cho bạn bè

Gửi cho bạn bè khác

Xem trước email Chào bạn, có lẽ bạn quan tâm đến sản phẩm này

Đóng