Hướng dẫn đăng ký bảo hành

Cám ơn bạn đã tin tưởng và ̉ dụng sản phẩm của Electrolux.

Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm ̀ sản phẩm và trải nghiệm dịch vụ tốt nhất ̀ Electrolux.

 1. Đối với sản phẩm mới mua:

Liên ̣ trung tâm chăm sóc khách hàng Electrolux 1800 588899 (miễn phí cước gọi) để đăng ký với nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc Truy cập ̣ thống bảo hành trực tuyến đăng ký thông tin để hưởng chế độ bảo hành chính hãng (thời gian bảo hành sẽ được tính ̉ ̀ ngày mua sản phẩm)

 

2. Đối với sản phẩm trong thời gian bảo hành

Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng Electrolux 1800 588899 (miễn phí cước gọi) để được tư vấn sửa chữa miễn phí (xem thông tin về chính sách bảo hành tại đây

 

3. Đối với sản phẩm hết thời gian bảo hành:

Liên ̣ trung tâm chăm sóc khách hàng Electrolux 1800 588899(miễn phí cước gọi)  để được vấn sửa chữa và thay thế linh kiện chính hãng với mức giá chính thức ̀ Electrolux công ́.

  
Gửi cho bạn bè

Gửi cho bạn bè khác

Xem trước email Chào bạn, có lẽ bạn quan tâm đến sản phẩm này

Đóng